Om dette kurset

Dette kurset beskriver prosedyren rundt innsynsbegjæringer i Iveland kommune.

Det er et kurs kun noen få ansatte har behov for (rådmannen, arkivansvarlig, ledere), men sett fra mer-offentlighetens perspektiv ser vi ingen grunn til ikke å dele dette også med våre innbyggere.

Lars-Ivar Gjørv
seniorrådgiver


Etiske retningslinjer Iveland kommune

Ansatte og folkevalgte utfordres daglig til å ta stilling til etiske dilemmaer. Som tjenesteytere og som utøver av makt og myndighet, stilles det spesielt høye krav til ansatte og folkevalgte. Gjeldende etiske retningslinjer for Iveland kommune ble vedtatt av kommunestyret 15. juni 2017. 

Dette nettkurset
er obligatorisk å gjennomføre for alle ansatte i kommunen, og fristen er satt til 12. desember 2019.

Om dette kurset

Ved å gjennomføre dette kurset, har du gjort deg kjent med gjeldende etiske retningslinjer i Iveland kommune.