Kursets formål

Dette kurset er for alle ansatte i barnehagene i Iveland kommune. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt i kommunen.


Om dette kurset

Kurset er delt opp i fem deler:
Del 1 - Innledning
Del 2 - Ditt arbeidsforhold i Iveland kommune
Del 3 - Egen del for ansatte i barnehagen 
Del 4 - Systemer og IKT-verktøy
Del 5 - Retningslinjer og reglement

Kursets formål

Dette kurset er for alle ansatte i Iveland kommune. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt i kommunen.


Om dette kurset

Kurset er delt opp i fire deler:
Del 1 - Innledning
Del 2 - Ditt arbeidsforhold i Iveland kommune
Del 3 - Systemer og IKT-verktøy
Del 4 - Retningslinjer og reglement

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere som behandler sensitive opplysninger må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere må ha.

Om dette kurset

Dette kurset beskriver prosedyren rundt innsynsbegjæringer i Iveland kommune.

Det er et kurs kun noen få ansatte har behov for (rådmannen, arkivansvarlig, ledere), men sett fra mer-offentlighetens perspektiv ser vi ingen grunn til ikke å dele dette også med våre innbyggere.

Lars-Ivar Gjørv
seniorrådgiver


Etiske retningslinjer Iveland kommune

Ansatte og folkevalgte utfordres daglig til å ta stilling til etiske dilemmaer. Som tjenesteytere og som utøver av makt og myndighet, stilles det spesielt høye krav til ansatte og folkevalgte. Gjeldende etiske retningslinjer for Iveland kommune ble vedtatt av kommunestyret 15. juni 2017. 

Dette nettkurset
er obligatorisk å gjennomføre for alle ansatte i kommunen.

Om dette kurset

Ved å gjennomføre dette kurset, har du gjort deg kjent med gjeldende etiske retningslinjer i Iveland kommune.