Strategisk kompetansestyring gir en innføring i kompetanseplanlegging og utvikling av kompetanseplan. Kurset er tilpasset Seljord kommune.

Fyll inn ingress, kurssammendrag her.

Kort tekst om kurset i beskrivelsesfeltet

Dette er en passeringstest for deltakere på grunnkurs i legemiddelhåndtering i Seljord

Dette kurset er meint for nytilsette i kommunane. Kurset inneheld ikkje eit fullstendig læringsløp, men er meint å gje den nytilsette ein god start i arbeidet i kommunen.