Strategisk kompetansestyring gir en innføring i kompetanseplanlegging og utvikling av kompetanseplan. Kurset er tilpasset Seljord kommune.

Om dette kurset

Kursets innhold

 • Forutsetninger
 • Kompetanseplanlegging
 • Kompetanseplan
 • Tiltaksplan
 • Evaluering og oppfølging

Målgruppe

 • Mellomledere
 • Enhetsledere

Passeringstest og kursbevis

 • På slutten av kursert må du gjennomføre en passeringstest
 • Passeringstesten består av ni spørsmål
 • Du må svare riktig på alle spørsmålene for å bestå testen
 • Når du har vært igjennom alle leksjonene, samt bestått testen får du automatisk utdelt kursbevis.Fyll inn ingress, kurssammendrag her.

Om dette kurset

Her kommer det en fyldigere kursbeskrivelse.

Kort tekst om kurset i beskrivelsesfeltet

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

 • Beskrivelse 
 • Læringsmål 
 • Målgruppe

Dette kurset er meint for nytilsette i kommunane. Kurset inneheld ikkje eit fullstendig læringsløp, men er meint å gje den nytilsette ein god start i arbeidet i kommunen.

Om dette kurset

Kurset er delt opp i fem deler:

Del 1 - Innleiinng
Del 2 - Retningsliner og reglement
Del 3 - Informasjonssikkerheit
Del 4 - Hovudtillitsvald og hovudverneombod

Om dette kurset

Her vil det etter hvert legges opplæringsressurser til Avaya IP-telefoni