Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i bruk av kommunale biler i Rauma kommune.

  • Rutiner for bruk av tjenestebil
  • Hva sier skatteloven
  • Bilførers ansvar
  • Avvikshåndtering
  • Bruk av elektronisk kjørebok

Acos

Fyll inn ingress, kurssammendrag her.

Om dette kurset

Her kommer det en fyldigere kursbeskrivelse.

Kommunen er avhengig av tillit når de forvalter store verdier på fellesskapets vegne. Tillit bygges gjennom god praksis og klare spilleregler.

Gjennom god kvalitet på tjenester, saksbehandling og myndighetsutøvelse vil vi bygge opp et godt omdømme som sikrer de demokratiske grunnverdiene. 

Det er menneskene som skaper kommunen, og ved å sikre at alle jobber fra en felles plattform sikrer vi at både innbyggere og ansatte er trygge på at alle som bor i kommunen vår får de tjenestene de trenger fra oss - på en vennlig og profesjonell måte.

Om dette kurset


Innholdsfortegnelse: