Velkommen til kurs i Samisk kulturforståelse

Dette kurset i samisk kulturforståelse er et resultat av en bestilling fra Narvik og Hamarøy kommuner. KDD og Statsforvalteren i Nordland har finansiert dette arbeidet. Árran julevsáme guovdásj er faglig ansvarlig for innholdet. 

Høsten 2017 ble det satt i gang et eget oppfølgningsprosjekt Jasska/Trygg i kjølvannet av flere overgrepssaker i Tysfjord.  Prosjektet ble finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD, senere KDD). Målet med prosjektet var å følge opp de berørte og iverksette forebyggende tiltak for å hindre overgrep i fremtiden. Samarbeidspartnere var statsforvalteren (Fylkesmannen) og Politiet i Nordland, Narvik og Hamarøy kommuner, samt Árran Julevsáme guovdásj. Prosjektet pågikk ut 2019.

I 2019 og 2020 holdt Árran en serie kurs i samisk kulturforståelse over 1-2 dager for ca. 900 personer, de fleste offentlig ansatte. Narvik og Hamarøy kommuner ønsket at kursrekken i samisk kulturforståelse skulle videreutvikles og dreies mer fra tradisjonelle seminarer med forelesninger, til e-læring hvor enkeltansatte selv kan gjennomføre kurset. Videre burde kursrekken ha en særskilt modul om samisk helseforståelse basert på lokale forhold.

Kurset består av 5 moduler og en ressursbank.


Dette er en kort opplæring og veiledning for bruk av Microsoft Teams for helsepersonell, med lavest mulig risiko.

For medarbeidere som jobber med særlige kategorier (sensitive) personopplysninger, ansatte i IT, arkivansatte, systemeiere og systemforvaltere bør gjennomføre modulene 1,2,3,4,5,6,8.

Samleside for KINS-kursene. Ved å melde deg på dette kurset får du tilgang til de andre KINS-modulene, og utstedt kursbevis etter gjennomført nettkurs.

Logg inn med BankID, og trykk "Meld meg på".


For medarbeidere med administrative oppgaver eller som i liten grad arbeider med særlige kategorier (sensitive) personopplysninger bør kanskje gjennomføre modulene 1,2,3,4,5 og 8.

Samleside for KINS-kursene. Ved å melde deg på dette kurset får du tilgang til de andre KINS-modulene, og utstedt kursbevis etter gjennomført nettkurs.

Logg inn med BankID, og trykk "Meld meg på".


For medarbeidere med primært mobile enheter som ikke behandler personopplysninger i særlig grad gjennomfører modul 1,2,3,4 og 8.

Samleside for KINS-kursene. Ved å melde deg på dette kurset får du tilgang til de andre KINS-modulene, og utstedt kursbevis etter gjennomført nettkurs.

Logg inn med BankID, og trykk "Meld meg på".


Samleside for KINS-kursene. Ved å melde deg på dette kurset får du tilgang til de andre KINS-modulene, og utstedt kursbevis etter gjennomført nettkurs.

Denne kurspakken gjelder for alle ledere.

Logg inn med BankID, og trykk "Meld meg på".


Dette er et kurs som tar for seg styringsverktøyet DigiOrden. I dette kurset få du en grunnleggende gjennomgang av de viktigste funksjonene. 

Om dette kurset

DigiOrden er en database hvor vi registrerer applikasjoner (system, program, app, portal/nettside), og datasett (innholdet i systemet) som vi bruker i kommunen. I de fleste av disse applikasjonene befinner det seg personopplysninger. Vi kan derfor bruke DigiOrden til å fylle ut behandlingsoversikten.

DigiOrden har tre hovedmål:

 • Være et godt lederverktøy
 • Bevisstgjøre systemansvarlige
 • Gjøre behandlingsoversikten (protokollen) tilgjengelig

Som systemansvarlig får du tilgang til DigiOrden ved å henvende deg til administratorne i DigiOrden i kommunen.

Du får tilsendt en epost med påloggingsinformasjon, så snart du blir registrert i systemet. Adressen er: https://forvaltning.fiks.ks.no/digiorden/

Dette kurset er delt inn 5 deler

 1. Hvordan legge inn applikasjon
 2. Legg inn økonomi
 3. Hvordan legge inn datasett
 4. Fyll ut behandlingsoversikten
 5. Rapporter

I denne e-læringen vil du bli bedre kjent med Elements,som er et sak og arkivsystem for saksbehandlere og ledere.

Om dette kurset

Kurset dekker behandling av inngående post og produksjon av egne dokumenter, samt å sende på godkjenning og ekspedere.
Du blir kjent med brukergrensesnittet i Elements og hvordan en elektronisk sak er bygd opp.
Videre vil du lære bl.a.:

 • å opprette og lagre dokumenter
 • besvare brev
 • avskrive restanse
 • tilgangsbeskytte dokumenter
 • søke fram informasjon i Elements

Det finnes mange muligheter for å tilpasse Elements til den enkelte virksomhet og deres arbeidsmetoder.
Dette kurset tar utgangspunkt i et standardmiljø og kan avvike fra hvordan Elements ser ut i din virksomhet, og deres interne arbeidsrutiner.

Om dette kurset

Dette er et kurs som tar for seg kvalitetssystemet vårt Compilo. I dette kurset få du en grunnleggende gjennomgang av de viktigste funksjonene i Compilo. 

Innhold

Dette kurset er delt inn i åtte deler: 

1. Kvalitetssystem

2. Startsiden i Compilo

3. Melde avvik

4. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

5. Hvordan finne dokumenter

6. Mobilutgave av Compilo

7. Opplæring og hjelp  

8. Avslutning