På denne siden vil du finne nettkurs (e-læring) og påmelding til arrangementer (fagdager, seminarer o.l) som arrangeres av Vågan kommune. Det er også mulig for ansatte å gjennomføre nettkurs utarbeidet av andre kommuner. 

Vi anbefaler alle ansatte å starte med kurset "Introduksjonskurs til KS-læring" som du også finner lengre ned under emnet "Felles nettkurs Vågan kommune".

Du kan enten finne ønsket kurs/arrangement i menyen under eller søke etter et bestemt kurs ved å skrive stikkord i søkefeltet. Vi anbefaler at du logger inn med din bruker i KS-læring før du går til påmelding på ønskede kurs. 

Den nasjonale katalogen og alt som produseres i andre kommuner er også tilgjengelig for oss. Ved fritekstsøk, uten kommunenavn i teksten, vil du få treff på kurs i hele KS Læring. Her er det bare å utforske.  


Drift og overvåking av elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren 

Målgruppa for dette nettbaserte kurset er personer med ansvar for drift og overvåking av elektronisk meldingsutveksling. Kurset er delt inn i seks temaer. Her kan du lese mer om innhold i og hvordan du kan bruke kurset. Før du starter kurset, anbefaler vi at du ser vår animasjonsfilm (inspirert av virkeligheten) om elektronisk meldingsutveksling. 


Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.

Under ser du et eksempel på en videorute. Akkurat her er det en video fra Vimeo, men du bytter det enkelt ut med en lenke til en video fra f.eks. Vimeo eller YouTube og da vises den her. Det er faktisk bedre enn å laste videoen opp i KS Læring - siden Vimeo og Youtube er mye flinkere til å tilpasse videoens kvalitet og format til hva brukeren kan se. Du slipper å tenke på det.


Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.

Under ser du et eksempel på en videorute. Akkurat her er det en video fra Vimeo, men du bytter det enkelt ut med en lenke til en video fra f.eks. Vimeo eller YouTube og da vises den her. Det er faktisk bedre enn å laste videoen opp i KS Læring - siden Vimeo og Youtube er mye flinkere til å tilpasse videoens kvalitet og format til hva brukeren kan se. Du slipper å tenke på det.


Fylkesmannen i Nordland skal ha opplæring i Pasient- og brukerrettighetslovens Kap. 4A for kommunene i Lofoten.

Målgruppe: Ansatte i helse- og omsorgssektoren, inkl leger og tannleger

Sted: Rådhussalen i Svolvær

Tid: 06.09.18, kl 9.00-15.30 

Om dette kurset

Formålet med reglene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A er todelt:

  • Sikre nødvendig helsehjelp til pasienter som mangler samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen.
  • Forebygge og redusere bruken av tvang. Dette hensynet kommer til uttrykk ved at det i loven oppstilles strenge vilkår for å yte helsehjelp ved bruk av tvang. Det er i tillegg lovfestet særskilte saksbehandlingsregler for vedtak etter kapittel 4A og regler om overprøving og etterfølgende kontroll.