Kursets formål


Målgruppa for kurset er alle ansatte i Leirfjord kommune

Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i Compilo 

Del 1

  • Brukerveiledning 
  • Melde avvik 
Del 2
  • Dokumentbibliotek
Del 3
  • Varsling
Kursets formål

Dette kurset er ment for alle ansatte i Leirfjord kommune. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt i kommunen.


Om dette kurset

Kurset er delt opp i fem deler:

Del 1 - Innledning

Del 2 - Ditt arbeidsforhold i Leirfjord kommune

Del 3 - Retningslinjer og reglement

Del 4 - Systemer og IKT-verktøy 

Del 5 - Slik bruker du min side i Visma