Fyll inn ingress, kurssammendrag her.

Om dette kurset

Her kommer det en fyldigere kursbeskrivelse.

Dette kurset skal gi grunnleggende opplæring i bruk av Public 360° for saksbehandlere i Vestby Kommune.   

Kurset inneholder 10 leksjoner som alle må gjennomføres for å få registrert kurset som fullført:

0.      Før du begynner

1.      Opprette ny sak

2.      Opprette nytt dokument

3.      Arbeidsflyt

4.      Omfordeling av saker og dokumenter

5.      Avskriving av dokumenter

6.      E-post

7.      Opprette ny kontakt

8.      Søk

9.      Stedfortreder

10.    Avslutning av sak

11.    Innsynsmodul og e-signering

12.    Kursbevis


Leksjonene vil inneholde:

 1. Introduksjon til emne og videoopplæring som viser emne utført i praksis
 2. Oppgaver

Testbasen er snart klar for bruk. Dere får informasjon om tilgang og pålogging når testbasen åpnes.

Tekniske krav

Kurset er testet i de vanligste nettleserne (Edge, Mozilla, Firefox, Google Chrome) og vil fungere fint på en standard PC, og også på nettbrett og smarttelefoner. Hvis kurset gjennomføres på en stasjonær PC, må det være tilgang til lyd. For best lydbilde anbefales det bruk av hodetelefoner.

Kurset vil fungere på PC, smarttelefon og nettbrett, uavhengig av operativsystem.

Vi ønsker å takke Frogn kommune for at vi fikk bruke deres kurs som utgangspunkt. 


 


Alle medarbeidere i Vestby kommune skal ha muligheten til å si ifra om uønskede hendelser, brudd på retningslinjer og rutiner.

Arbeidsmiljøloven sier at alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik. I Vestby kommune har vi kvalitets og forbedringssystemet KSX, hvor vi registrerer og behandler avvik. Innmeldte avvik er den del av det å kartlegge risikoen og arbeidsmiljøet på arbeidsplassene. 

Dette e-læringskurset er for å sikre at alle ansatte vet hvor og hvordan de skal melde avvik. Målet er at alle skal kunne si ifra, slik at vi kan lære og forbedre oss.

Alle ansatte skal kjenne til de etiske retningslinjene. Hensikten med de etiske retningslinjene er å hjelpe deg å ta riktige beslutninger i vanskelige situasjoner som du og andre ansatte i kommunen kan komme ut for.

Om dette kurset

Leksjonene

Kurset er bygd opp av følgende leksjoner:

 • Gaver
 • Forretningsetiske regler
 • Habilitet
 • Forvaltning av samfunnets fellesmidler
 • Varsling
 • Ytringsfrihet
 • Sosiale media

Leksjonene inneholder videoer som viser eksempler på vanskelige situasjoner der de etiske retningslinjene hjelper deg med å ta riktige beslutninger


Gjennomføring og kursbevis
 • Etter at du gått igjennom alle leksjonene og svart på alle spørsmålene, vil man motta kursbeviset
 • Kurset skal tas individuelt. Det kan også brukes som utgangspunkt for refleksjoner på personalmøter eller andre møtearenaer for ansatte.