Formål

Som nyansatt i Vestby kommune er det en del ting du bør kjenne til for at du skal kunne utføre jobben din, føle deg trygg, vite hva som forventes av deg og få en god jobbstart

Målgruppe

Nyansatte i Vestby kommune

Læringsmål

Gi deg en innføring hvor du blir bedre kjent med Vestby kommune, og våre forventninger til deg som arbeidstaker