Kursene til Stange kommune.

Stange
Her kan du søke etter kurs og arrangementer
som Stange kommune arrangerer- både klasseromskurs, fagdager, seminarer o.l., i tillegg til nettkurs (e-læring).


EU har vedtatt en ny personvernforordning som også vil gjelde i Norge. De nye reglene trådte i kraft fra 10. juli 2018. De nye reglene er mer detaljerte og mer omfattende enn tidligere. I kommunens ulike virksomheter behandles personopplysninger i ulik grad og flere vil være omfattet av reglene.


Elektronisk sak og arkiv (ESA) oppgraderes!

I forbindelse med oppgradering av ESA er det tilbud om kurs for alle brukere av sak-/arkivsystemet ESA.
Det anbefales på det sterkeste at alle deltar på kurset.

I tillegg til nytt grensesnitt er det over 50 små og store nyheter (blant annet):
* Fritekstsøk i sak, journalpost og alle arkiverte dokumenter!
* Oppslag i enhets- og folkeregisteret også fra ArkivPlugin (e-post)
* Digital signering av dokumenter

Beredskap betyr «å være beredt».
Det betyr altså å være forberedt på å kunne håndtere samt redusere skadevirkningene av uønskede hendelser som raskt kan føre til skade på eller tap av verdier eller personskade/dødsfall.

En beredskapsplan sier noe om ansvarsfordelingen i en krisesituasjon; hvem som skal håndtere de ulike problemene som oppstår.
Den inneholder også en varslingsliste med navn over personer som skal varsles i en beredskapssituasjon, samt tiltakskort.

Tiltakskort er en «oppskrift» på hvordan man skal håndtere en type hendelse.

En del av sidene krever passord for å komme inn.

Passordet er svar på dette spørsmålet:
- I hvilket rom foregår borgerlige vielser?

Sidene og innholdet er hentet fra EQS (Internkontroll-/og kvalitetstyrings-) systemet til Stange kommune.
For å kvalitetsikre innholdet, så anbefales det at du går til:
Trykk på lenken: EQS


Dette kurset er en introduksjon til KS-læring og vil lære deg hvordan du gjennomfører nettkurs og melder deg på arrangementer (fagdager, seminarer o.l). 

Her kan du få et lite innblikk i hvordan formulere, og hvorfor det er viktig med gode beskrivelser av innhold i en journalpost.
Dette er viktig for at man i framtiden lettere skal kunne finne igjen journalposten.

Videoen er produsert av arkivleder:
Jan-Erik Kampenhøi