Kursene til Stange kommune.

Stange
Her kan du søke etter kurs og arrangementer
som Stange kommune arrangerer- både klasseromskurs, fagdager, seminarer o.l., i tillegg til nettkurs (e-læring).


 • Velkommen til grunnopplæring i arbeidsmiljø (HMS- kurs) for verneombud, ledere og AMU-medlemmer i Stange kommune

  Om dette kurset

  Arbeidsmiljøloven §§ 3-5, 6-5 og kapittel 7, stiller krav til at ledere, verneombud og medlemmer/varamedlemmer av arbeidsmiljøutvalget skal ha grunnopplæring i arbeidsmiljø (HMS kurs), og at dette skal være dokumentert.

  Stange kommune tilbyr i samarbeid med Falck bedriftshelsetjeneste grunnopplæring i arbeidsmiljø (HMS-kurs). Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til opplæring i helse, miljø og sikkerhet. 

  Kurset består av e-læringsmoduler som etterfølges av et hjemmearbeid, deretter avsluttes kurset med 2 fysiske samlinger 15. og 22. april.

  Målet for dette kurset er å gi innsikt i Arbeidsmiljøloven (AML) og internkontrollforskriften (IK), og gi grunnlag for å kunne bruke AML og andre relevante lover og forskrifter som arbeidsredskap i HMS-arbeidet. Du vil også lære om systematiske arbeidsmetoder for å forebygge, identifisere og løse problemer innen HMS-området i egen virksomhet.

  Målgruppen for kurset er nye verneombud, nytilsatte ledere og AMU-medlemmer. Om du ikke er nytilsatt leder eller nyvalgt verneombud/AMU-medlem, men ønsker å oppdatere HMS-kompetansen din, er du velkommen til å melde deg på. Påmeldingen gjelder for hele kurset.

  Du vil få tilsendt link til e-læringsmoduler senest ved påmeldingsfristens utløp.

Kompetansebroen er en digital plattform for samhandling og kompetansedeling mellom sykehus, kommuner og utdanningsinstitusjoner i et helseforetaksområde. Nettsiden gir tilgang til digitale læringsressurser, temabaserte fagområder, arrangementskalender og nyheter. Målgruppen for Kompetansebroen er studenter og medarbeidere i helsetjenesten.

Frambu samler og utvikler kunnskap om sjeldne og lite kjente diagnoser. Målgruppen er personer med diagnose og deres pårørende og fagmiljøer. Målet er å bidra til at barn, unge og voksne med sjeldne diagnoser skal kunne leve et liv i tråd med egne forutsetninger ønsker og behov.


Om dette kurset

I dette kurset finner du utvalgte kurs fra Kompetansebroen og Frambu som vi i Stange kommune ønsker å gjøre tilgjengelig for våre medarbeidere. Det er også mulig å ta flere kurs gjennom Kompetansebroen og Frambu dersom den enkelte ansatte ønsker dette. 


Hensikt og anvendelsesområde.
DSB-CIM er standard verktøy for informasjonsdeling i forbindelse med ulykker og uønskede hendelser, samt system for varsling og mobilisering. DSB-CIM er anskaffet til fri bruk i DSB, Sivilforsvaret , hos alle fylkesmenn og norske kommuner.

Systemeier.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i Tønsberg er systemeier for DSB-CIM. DSB har på vegne av hele statsforvaltningen en rammeavtale, med leverandør for både gjeldende DSB-CIM og for framtidige anskaffelser.

Leverandør.
CIM leveres fra OneVoice i Trondheim. One Voice ivaretar servere, teknisk støtte, vedlikehold og utvikling for applikasjonen.

Målgruppen:
er alle brukere av CIM, men primært er disse veiledningene for medlemmer av kommunens kriseledelse, informasjonsmedarbeidere og virksomhets- og stabsledere.

DSB-CIM er standard verktøy for informasjonsdeling i forbindelse med ulykker og uønskede hendelser, samt system for varsling og mobilisering.
DSB-CIM er anskaffet og brukes i DSB,Sivilforsvaret , hos alle fylkesmenn og norske kommuner.

Om dette kurset

Kommunen forventer at kommunens kriseledelse, informasjonsmedarbeidere og virksomhets- og stabsledere skal kunne benytte DSB-CIM i en kommunal krise/hendelse.

- Gjøre seg kjent med DSB-CIM som et verktøy for informasjonsinnhenting.
- Kunne utføre enkle Loggføringer.
- Lese/skrive/sende meldinger i DSB-CIM.
- Utføre/delegere og loggføre oppgaver i DSB-CIM.Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.


Formålet med opplæringspakken er å gi generell smittevernsopplæring til ansatte i Stange kommune som ikke jobber innen helsefaglige tjenester, barnehager eller skoler. Disse gruppene har egne opplæringspakker i smittevern.

Målgruppe:
 Ansatte i Stange kommune som ikke jobber innen helsefaglige tjenester, barnehager eller skoler.

Læringsmål: 

 • Kjenne til vanlige smitteverntiltak
 • Kunne utføre riktig håndhygiene
 • Kjenne til rutiner for nødvendig renhold
Det stilles krav til at du setter deg godt inn i det faglige innholdet. Kurset registreres som godkjent når alle temaene er gjennomført.
 

Starte kurset / påmelding:
Trykk på knappen "Gå til påmelding" for å starte kurset. Du vil umiddelbart bli registrert som deltaker, og motta en e-post-bekreftelse.

Tekniske krav:
Kurset fungerer på datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner som har en nettleser av nyere dato slik at den støtter HTML5. Eksempel på nettlesere er Microsoft Internet Explorer versjon 9 eller nyere, Opera, Google Chrome og Apple Safari.
Har du behov for bistand til god bruk av ESA?
Kjenner du på at du kanskje skulle utnyttet mulighetene i ESA litt bedre?
Her har du muligheten:
Her finner du korte opplærings-/treningsvideoer for hvordan du kan utvide din bruk av Elektronisk sak og arkiv, (ESA).

Vi vil fylle på med flere videoer etterhvert.

Om dette kurset

Disse videoene er beregnet for alle saksbehandlere som benytter Sak og Arkiv (ESA) som verktøy.
Videoene finner du ved å navigere i menyen til høyre.

Du finner også disse videoene i ESA (venstremenyen). Der er det lagt inn en link til KS-Læring:

ESA brukervideoer

E-læring er en forkortelse for elektronisk læring, og betegner læring som foregår via pc, nettbrett eller smarttelefon. E-læringen inneholde video med steg-for-steg veiledninger for ESA.
E-læring er kostnadseffektivt og tidsbesparende. Du trenger ikke å sette av egne dager for å gå på kurs, og kan lære rett fra sin egen arbeidsplass.
E-læringen er gjenbrukbart, og du kan se e-læringen så mange ganger du vil, når du vil og hvor du vil.

Videoene gir en innføring i de viktigste funksjoner og arbeidsmåter som man må beherske for å bruke ESA8 på en god måte.
Videoene dekker behandling av inngående post, produksjon av egne dokumenter, håndtering av e-post, avskrivning av restanser og grunnleggende søkeredskaper.
Det vil fortløpende bli presentert flere opplærings-videoer for ESA8 på KS-Læring.

Med hilsen

Jan-ErikDette kurset er en introduksjon til KS-læring og vil lære deg hvordan du gjennomfører nettkurs og melder deg på arrangementer (fagdager, seminarer o.l). 

Om dette kurset

Introduksjonskurs KS-Læring Stange kommune


Dette kurset er en introduksjon til KS-læring og vil lære deg hvordan du gjennomfører nettkurs og melder deg på arrangementer (fagdager, seminarer o.l). Trykk her for å gå til Stange kommunes side på KS-læring og se hvilke nettkurs og arrangementer vi tilbyr.

KS Læring er den nasjonale løsningen for deling av kunnskap og kompetanseheving for ansatte i kommuner og fylkeskommuner. KS Læring er en plattform der kommuner kan dele kurs, arrangementer og annen kunnskap med sine ansatte og med hverandre.  Nå er det over 200 000 ansatte som bruker KS Læring i over 150 kommuner og fylkeskommuner.

Om dette kurset

KS-læring er valgt som verktøy for å gi en tidsriktig, rasjonell, miljøvennlig og brukervennlig plattform for opplæring og kompetanseheving av ansatte i Stange kommune. 

I dette kurset vil du lære:

 • Hva er KS-læring
 • Førstegangs pålogging
 • Slik finner og tar du kurs
 • Hvordan lage hurtigtilgang til KS-læring (pålogging uten ID-porten)

Trykk på knappen "Gå til påmelding" oppe til høyre for å gjennomføre kurset. 


Om dette kurset

KS Ung har utviklet flere ressurser som bidrar til å øke elevenes kompetanse innenfor samfunnsplanlegging, offentlige beslutningsprosesser, innovasjon, kommuneøkonomi, medborgerskap og lokaldemokratiets oppbygning og praksis. Ressursene er klare til å tas i bruk og er både morsomme, lærerike og innovative. Alle tilbudene ligger fritt tilgjengelig på nett.

 

Les mer om KS Ung på ks-ung.no.Beredskap betyr «å være beredt».
Det betyr altså å være forberedt på å kunne håndtere samt redusere skadevirkningene av uønskede hendelser som raskt kan føre til skade på eller tap av verdier eller personskade/dødsfall.

En beredskapsplan sier noe om ansvarsfordelingen i en krisesituasjon; hvem som skal håndtere de ulike problemene som oppstår.
Den inneholder også en varslingsliste med navn over personer som skal varsles i en beredskapssituasjon, samt tiltakskort.

Tiltakskort er en «oppskrift» på hvordan man skal håndtere en type hendelse.

En del av sidene krever passord for å komme inn.

Passordet er svar på dette spørsmålet:
- I hvilket rom foregår borgerlige vielser?

Sidene og innholdet er hentet fra EQS (Internkontroll-/og kvalitetstyrings-) systemet til Stange kommune.
For å kvalitetsikre innholdet, så anbefales det at du går til:
Trykk på lenken: EQS


Om dette kurset

Trekant - varsel

Dette er informasjon for alle ansatte i Stange kommune.

Når du har vært gjennom alle sider skal du kunne ha kunnskap om kommunens beredskapsplan
og hvor du finner informasjon om hvem som gjør hva, hvis det skjer en alvorlig hendelse på din arbeidsplass.