Kursene til Stange kommune.

Stange
Her kan du søke etter kurs og arrangementer
som Stange kommune arrangerer- både klasseromskurs, fagdager, seminarer o.l., i tillegg til nettkurs (e-læring).


Innføring i registrering av sykefravær i Agresso

Innføring i føring av sykefravær i Agresso

Innføring i registrering av sykefravær i Agresso