Kursene til Stange kommune.

Stange
Her kan du søke etter kurs og arrangementer
som Stange kommune arrangerer- både klasseromskurs, fagdager, seminarer o.l., i tillegg til nettkurs (e-læring).


Det legges opp til felles gjennomgang 
"korrekt føring av journalposter" i elektronisk sak og arkiv.


Arkivet opplever for ofte at journalposter i ESA er mangelfulle.
Mye (unødvendig) tid går med til å rette opp/sende epost til aktuell saksbehandler.


I forkant av kurset er det sendt ut egen epost til virksomhets- og stabsledere  med beskrivelse av mangelfull/riktig utfylling og føring av journalposter.

Avdelingslederne er oppfordret til å dele denne informasjonen med sine respektive saksbehandlere.
Halvdagskurs for ledere og saksbehandlere med vekt på sentrale bestemmelser i Forvaltningsloven og Offentlighetsloven. 

Inviterer ledere og verneombud til en kort gjennomgang av strukturen i HMS-internkontroll for Stange kommune.

Innhold:

  • Gjennomgang av HMS-prosesskart
  • Hvilke arbeidsoppgaver tilhører HMS-arbeidet?
  • Rolleavklaring
  • Rapportering

Kurset passer best for nye ledere og verneombud, men de som ønsker en oppfriskning er også velkommen.


Kurs for ansatte med min. 3-årig høgskole-/universitetsutd i helse- og omsorgstjenesten.

Gjennomgang av bruken av EPJ-journalsystemet, Gerica og dokumentasjonen som skal føres i journalen.

Teksten i dette feltet vil være synlig i søkelister. Skriv inn en kort ingress her.  Vær konsis og beskrivende. Det er viktig å få med hva dette arrangementet går ut på og hvem som er målgruppen.