ÅlesundKurs i Ålesund kommune

Her kan du søke etter kurs og arrangementer som Ålesund kommune arrangerer - både klasseromskurs, fagdager, seminarer o.l., i tillegg til nettkurs (e-læringskurs).

Gå via menyen under hvis du ønsker å se alle kurs som en bestemt avdeling arrangerer.

Skriv stikkord i søkefeltet hvis du ønsker å søke etter et bestemt kurs - f.eks. "leder" eller "økonomi" osv. 

OBS! Hvis du skriver i søkefeltet, vil du få  treff på kurs i hele KS Læring (alle kommuner) som inneholder søkeordene dine. 

Anbefaling: Skriv Ålesund bak søkeordet ditt for å begrense treffet.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere som behandler sensitive opplysninger må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.

Dette kurset er meint for tilsette i kommunen. Kurset inneheld ikkje eit fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigaste du treng å vite som tilsett i kommunen.

Om dette kurset

Kurset er delt opp i fire deler:

Del 1 - Introduksjon
Del 2 - Kvalitet og HMS
Del 3 - Medverknad og samarbeid
Del 4 - Retningslinjer og reglement
Del 5 - Informasjonstryggleik, personvern og teieplikt

Dette kurset er ment for ansatte i kommunen. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt i kommunen.

Om dette kurset

Kurset er delt opp i fire deler:

Del 1 - Innledning
Del 2 - Retningslinjer og reglementer
Del 3 - Informasjonssikkerhet
Del 4 - Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud

Kommunestyret vedtok høsten 2015 at Lean metodikken skulle innføres i Ålesund kommune. I Ålesund kommune ønsker vi å sette innbyggerne i sentrum. Dette gjør vi gjennom daglig å utvikle våre tjenester. Slik at:

Vi blir bedre idag enn igår og bedre i morgen enn idag!

Dere vil få en kort innføring i hvordan vi jobber med Lean i Ålesund kommune. Vi vil presentere sentrale begreper som bla.: Respekt for mennesker, Flyt, Sløsing og kontinuerlig forbedringer.

Om dette kurset

Kurset består av èn leksjon på ca. 10 min og en passeringstest på et par minutter

I dette nettkurset får du en innføring i de mest sentrale funksjonene i Skype for Business. 

Om dette kurset

Du får et overblikk over Skype for Business, samt en teknisk gjennomgang av oppsett av mikrofon/høyttaler og kamera. Vi ser også på gruppering av kontakter, og viderekobling av telefonen. I del to går vi gjennom bruk av videokonferanse. Kurset avsluttes med en passeringstest. Når denne er bestått er kurset fullført, og du får tilgang til et kursbevis.