Kurs og arrangement i Ålesund kommune

Her kan du finne kurs og arrangementer som Ålesund kommune arrangerer - både arrangementer og nettkurs (e-læring)

Skriv stikkord i søkefeltet hvis du ønsker å søke etter et bestemt kurs - f.eks. "leder" eller "økonomi" eller så kan du søke i menyen til venstre. 

Dersom du trykker på KS - ikonet øverst får du opp alle kurs i portalen. Dersom du klikker på kommunevåpenet og gjør et nytt søk så får du opp kursene som er lagt til Ålesund kommune sin læringsportal. 

Bilde av Ålesund kommune sitt kommunevåpen


Ålesund kommune nyttar KS 10-FAKTOR som verktøy for medarbeidarundersøking og utvikling av verksemder og avdelingar. 

Dette kurset gjev ei innføring i kva 10-FAKTOR er. Kurset er ikkje eit fullstendig læringsløp, og vil verte supplert med fysiske samlingar og konkret opplæring framover.

Kurset er delt opp i fire delar:

Del 1 - Innføring i 10-FAKTOR
Del 2 - Førebuing av 10-FAKTOR
Del 3 - Gjennomføring av 10-FAKTOR
Del 4 - Tolking og oppfølging av resultata

I tillegg finn de ein video med eit døme på korleis ein i praksis kan gjere oppfølgingsarbeidet på arbeidsplassen. Denne videoen er laga av Bergen kommune. 

Vi har fått høve til å hente delar av kurset frå andre kommunar. Difor er del 1 på bokmål og resten av kurset på nynorsk.

Bilete av dei 10 faktorane

Dette kurset er ei innføring i Overføring av faste timer fra Gat

Dette kurset er primært for ledere som har ansvar for turnusplanlegging.

Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp i Gat. Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere må ha.

Om dette kurset

Fastsetting av korrekt ansiennitet og løn ved tilsetting i Ålesund kommune.

Kurs for verksemdsleiarar og avdelingsleiarar i utrekning av korrekt ansiennitet og fastsetting av løn i Ålesund kommune. Kurset tek for seg gjeldande reglar for kva praksis som skal reknast med for dei ulike stillingsgruppene, samt kva rom det er for å gå utover garantiløn jfr Ålesund kommune sin lønsplan og stillingsstruktur.


Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere som behandler sensitive opplysninger må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.

Dette kurset er meint for tilsette i kommunen. Kurset inneheld ikkje eit fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigaste du treng å vite som tilsett i kommunen.

Om dette kurset

Kurset er delt opp i fire deler:

Del 1 - Introduksjon
Del 2 - Kvalitet og HMS
Del 3 - Medverknad og samarbeid
Del 4 - Retningslinjer og reglement
Del 5 - Informasjonstryggleik, personvern og teieplikt

I dette nettkurset får du en innføring i de mest sentrale funksjonene i Skype for Business. 

Om dette kurset

Du får et overblikk over Skype for Business, samt en teknisk gjennomgang av oppsett av mikrofon/høyttaler og kamera. Vi ser også på gruppering av kontakter, og viderekobling av telefonen. I del to går vi gjennom bruk av videokonferanse. Kurset avsluttes med en passeringstest. Når denne er bestått er kurset fullført, og du får tilgang til et kursbevis.