ÅlesundKurs i Ålesund kommune

Her kan du søke etter kurs og arrangementer som Ålesund kommune arrangerer - både klasseromskurs, fagdager, seminarer o.l., i tillegg til nettkurs (e-læringskurs).

Gå via menyen under hvis du ønsker å se alle kurs som en bestemt avdeling arrangerer.

Skriv stikkord i søkefeltet hvis du ønsker å søke etter et bestemt kurs - f.eks. "leder" eller "økonomi" osv. 

OBS! Hvis du skriver i søkefeltet, vil du få  treff på kurs i hele KS Læring (alle kommuner) som inneholder søkeordene dine. 

Anbefaling: Skriv Ålesund bak søkeordet ditt for å begrense treffet.

Dette kurset gjennomgår grunnleggende lederopplæring i Ålesund kommune. 

Kurset er ikke en komplett opplæring. Den enkelte leder må i tillegg ta fullstendige kurs i de ulike temaene for å tilegne seg og vedlikeholde sin kompetanse. 

For eksempel inneholder denne basisopplæringen en liten leksjon om Forvaltningsloven, mens det er et eget kurs som gjennomgår alle sider ved Forvaltningsloven.

Dette kurset gjennomgår grunnleggende lederopplæring i Ålesund kommune. 

Kurset er ikke en komplett opplæring. Den enkelte leder må i tillegg ta fullstendige kurs i de ulike temaene for å tilegne seg og vedlikeholde sin kompetanse. 

For eksempel inneholder denne basisopplæringen en liten leksjon om Forvaltningsloven, mens det er et eget kurs som gjennomgår alle sider ved Forvaltningsloven.

Dette kurset er ment for ansatte i kommunen. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt i kommunen.


I dette nettkurset får du en innføring i de mest sentrale funksjonene i Skype for Business. 

Kommunestyret vedtok høsten 2015 at Lean metodikken skulle innføres i Ålesund kommune. I Ålesund kommune ønsker vi å sette innbyggerne i sentrum. Dette gjør vi gjennom daglig å utvikle våre tjenester. Slik at:

Vi blir bedre idag enn igår og bedre i morgen enn idag!

Dere vil få en kort innføring i hvordan vi jobber med Lean i Ålesund kommune. Vi vil presentere sentrale begreper som bla.: Respekt for mennesker, Flyt, Sløsing og kontinuerlig forbedringer.