Kurs og arrangement i Ålesund kommune

Her kan du finne kurs og arrangementer som Ålesund kommune arrangerer - både arrangementer og nettkurs (e-læring)

Skriv stikkord i søkefeltet hvis du ønsker å søke etter et bestemt kurs - f.eks. "leder" eller "økonomi" eller så kan du søke i menyen til venstre. 

Dersom du trykker på KS - ikonet øverst får du opp alle kurs i portalen. Dersom du klikker på kommunevåpenet og gjør et nytt søk så får du opp kursene som er lagt til Ålesund kommune sin læringsportal. 

Bilde av Ålesund kommune sitt kommunevåpen


Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere som behandler sensitive opplysninger må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.

Dette kurset er meint for tilsette i kommunen. Kurset inneheld ikkje eit fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigaste du treng å vite som tilsett i kommunen.

Om dette kurset

Kurset er delt opp i fire deler:

Del 1 - Introduksjon
Del 2 - Kvalitet og HMS
Del 3 - Medverknad og samarbeid
Del 4 - Retningslinjer og reglement
Del 5 - Informasjonstryggleik, personvern og teieplikt

Kommunestyret vedtok høsten 2015 at Lean metodikken skulle innføres i Ålesund kommune. I Ålesund kommune ønsker vi å sette innbyggerne i sentrum. Dette gjør vi gjennom daglig å utvikle våre tjenester. Slik at:

Vi blir bedre idag enn igår og bedre i morgen enn idag!

Dere vil få en kort innføring i hvordan vi jobber med Lean i Ålesund kommune. Vi vil presentere sentrale begreper som bla.: Respekt for mennesker, Flyt, Sløsing og kontinuerlig forbedringer.

Om dette kurset

Kurset består av èn leksjon på ca. 10 min og en passeringstest på et par minutter

I dette nettkurset får du en innføring i de mest sentrale funksjonene i Skype for Business. 

Om dette kurset

Du får et overblikk over Skype for Business, samt en teknisk gjennomgang av oppsett av mikrofon/høyttaler og kamera. Vi ser også på gruppering av kontakter, og viderekobling av telefonen. I del to går vi gjennom bruk av videokonferanse. Kurset avsluttes med en passeringstest. Når denne er bestått er kurset fullført, og du får tilgang til et kursbevis.
Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.