Dette er kopi av eit kurs frå Bergen kommune.
Stad kommune har som Bergen kommune vedtatt å ta i bruk KS sin 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse. I dette nettkurset får du kjennskap til undersøkelsen og de ti faktorene. Kurset er særlig anbefalt for ledere og personalmedarbeidere, men kan også være aktuelt for andre ansatte.

Tekniske krav: Det vil bli vist video i kurset og det er mulig å få opplest teksten. Ha derfor klar høretelefoner eller høyttaler. 

Skype er fasa ut og vi har no tatt i bruk Teams til chat, video og møte. Innføring i Teams - del 1, tek føre seg desse elementa. Klikk her for å gå til dette kurset. 

Dette nettkurset er andre del i grunnleggande opplæring i bruk av Teams og skal ha fokus på bruk av Teams som samhandlingsverktøy. 

Målgruppe: 

 • alle tilsette som skal nytte Teams i sitt daglige arbeid
 • alle tilsette som har personleg lisens (det vil sei personleg kommunal PC)

Læringsmål: Etter fullført kurs skal du

 • kunne bruke Teams funksjonalitetane
 • kunne opprette og lagre filer
 • kunne aktivere tilgjengelige applikasjonar
 • ha grunnleggande kunnskap om interaksjonen mellom Teams/Sharepoint/OneDrive


Bilde: Microsoft logo

Om dette kurset

 • Introduksjon til Teams
 • Funksjonar i Teams
 • Video: Administrere og kalle inn til videomøter
 • Video: Tips og triks til god møteleiing
 • Video: Gevinstar


Bilde: Microsoft Logo

Dette er støttemateriell i Teams for deg som har gjennomført Teams-opplæring med Telemark kompetanse. 

Om dette kurset

Læringsvideoene i dette kurset tar for seg temaene:

 • Introduksjons til Teams
 • Opprette og strukturere Teams
 • Opprette kanaler
 • Intern kommunikasjon i Teams
 • Hvordan holde videomøter
 • Hvordan samskrive i dokumenter
 • Gevinster ved bruk av Teams


Bilde: Microsoft Logo

Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.