Ledere og ansatte som arbeider med/får spørsmål om ferie er velkommen til et lite minikurs om ferie i kommunestyresalen tirsdag 02.06.20 kl. 14.00.
Pgra koronasituasjonen settes antall deltakere til maks 20.

Dette kurset er ment for ansatte i kommunen. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt i kommunen.


Om dette kurset

Kurset er delt opp i fem deler:

Del 1 - Innledning
Del 2 - Retningslinjer og reglementer
Del 3 - Informasjonssikkerhet
Del 4 - Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud
Del 5 - Passeringstest

Gjennomgang av ansettelser i forhold til lov- og avtaleverk, samt Åsnes kommunes interne reglement/rutiner.

Om dette kurset

  • Målgruppen er ledere og ansatte som arbeider med ansettelser
  • Gå gjerne inn i Compilo og ta ut ansettelsesreglement og rutinebeskrivelser som finnes der

Teksten i dette feltet vil være synlig i søkelister. Skriv inn en kort ingress her.  Vær konsis og beskrivende. Det er viktig å få med hva dette arrangementet går ut på og hvem som er målgruppen.

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på arrangementets hjemmeside. 


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

  • Beskrivelse 
  • Læringsmål 
  • Målgruppe

Teksten i dette feltet vil være synlig i søkelister. Skriv inn en kort ingress her.  Vær konsis og beskrivende. Det er viktig å få med hva dette arrangementet går ut på og hvem som er målgruppen.

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på arrangementets hjemmeside. 


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

  • Beskrivelse 
  • Læringsmål 
  • Målgruppe