Dette kurset fokuserer på de aller viktigste elementene når det gjelder behandling av personopplysninger i offentlig virksomhet. I kurset får du blant annet lære viktige begrep som er bra å kjenne til, hva en personopplysning er og hvordan du skal handle i ditt daglige arbeid. Kurset avsluttes med en kunnskapstest.


Mål med kurset


Dette kurset er meint for alle nytilsette i Suldal kommune. Kurset inneheld ikkje eit fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigaste du treng å vita som tilsett i Suldal kommune.


Om kurset

Kurset er delt opp i

Dette kurset er hovedsakelig fokusert på å gi opplæring i bruken av Pasient Spesifikk Funksjonsskala (herfra referert til som PSFS) som et kartleggings/vurdering verktøy. 

Kurs er delt i de følgende temaer:

  1. Forhold mellom PSFS, oppfølgingsteamet, og pilot prosjektet
  2. Beskrivelse av PSFS
  3. Eksempler (barn, voksne, eldre)
  4. Oppfølgingsprosessen og forventninger 

Om dette kurset

Målgruppe: Nettkurset gjelder mest nødvendig for de som har rollen som koordinator men kan være nyttig til alle som deltar i  et oppfølgingsteam. 

Læringsmål: Etter fullført kurs skal du som koordinator kunne ha en god forståelse av hvordan du bruker PSFS for å trekke frem de viktige ting å fokusere på i oppfølgingsteamet. 

Kurset formål:

  1. Er å beskrive verktøyet PSFS og dets bruk i praksis
  2. Er å forklare forholdet mellom PSFS og "Strukturert Tverrfaglig Oppfølgingsteam" pilot prosjektet
  3. Er å understreke viktigheten av brukermedvirkning i oppfølgingsprosessen
  4. Er å stykre din selvtillit og kompetanse i rollen som koordinator


Visma BI er Kragerø kommunes verktøy for oversikt over sykefravær, økonomi, innkjøp/faktura og rapporter.

Om dette kurset

Dette nettkurset tar deg gjennom de enkleste trinnene og oversiktene i BI. Det starter med hvor du finner Visma BI på vårt intranett. Deretter vil du få skjermbilder av de ulike funksjoner og muligheter BI vil gi deg som leder. Her kan du lese mer om Visma BI.