Dette kurset fokuserer på de aller viktigste elementene når det gjelder behandling av personopplysninger i offentlig virksomhet. I kurset får du blant annet lære viktige begrep som er bra å kjenne til, hva en personopplysning er og hvordan du skal handle i ditt daglige arbeid. Kurset avsluttes med en kunnskapstest.


Mål med kurset


Dette kurset er meint for alle nytilsette i Suldal kommune. Kurset inneheld ikkje eit fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigaste du treng å vita som tilsett i Suldal kommune.


Om kurset

Kurset er delt inn i fem delar med ulike leksjonar. Det tek mellom 30-60 minutt å gjennomføre kurset.


Etter å ha vore igjennom heile kurset vil du få opp ein passeringstest som skal svarast på. Testen krev eit resultat på 80% for at kurset skal verta rekna som fullført.Dette kurset har som fokus å gi opplæring i bruken av Pasient Spesifikk Funksjonsskala ( vidare referert til som PSFS) som eit kartleggings-/vurderingsverktøy. 

Kurs er delt i dei følgjande temaa:

  1. Forhold mellom PSFS, oppfølgingsteamet, og pilotprosjektet
  2. Skildring av PSFS
  3. Døme (barn, vaksne, eldre)
  4. Oppfølgingsprosessen 

Om dette kurset

Målgruppe: Nettkurset er mest hensiktsmessig for dei som har rolla som koordinator men kan vera nyttig for alle som deltar i eit oppfølgingsteam. 

Læringsmål: Etter fullført kurs skal du som koordinator kunne ha godt kjennskap om korleis du nyttar PSFS for å trekka fram dei viktigaste tinga å fokusera på i oppfølgingsteamet. 

Målet med kursa er å :

  1. skildra verktøyet PSFS, og korleis nytta det i praksis
  2. forklara forholdet mellom PSFS og "Strukturert Tverrfaglig Oppfølgingsteam"  - pilotprosjektet
  3. understreka viktigheita av brukarmedverkand i oppfølgingsprosessen
  4. styrka din kompetanse i rolla som koordinator


Visma BI er Kragerø kommunes verktøy for oversikt over sykefravær, økonomi, innkjøp/faktura og rapporter.

Om dette kurset

Dette nettkurset tar deg gjennom de enkleste trinnene og oversiktene i BI. Det starter med hvor du finner Visma BI på vårt intranett. Deretter vil du få skjermbilder av de ulike funksjoner og muligheter BI vil gi deg som leder. Her kan du lese mer om Visma BI.