Torungen

Her finner du kurs som Arendal kommune arrangerer. Velg sektor og let deg frem til ønsket kurs.


Passeringstesten skal gjennomføres av alle helsefagarbeidere m.fl. som har fullført kurs i legemiddelhåndtering. De skal melde seg på denne passeringstesten som er en test av kunnskap etter gjennomført kurs.

Kurset er på Eureka, kursrom 6

  • : Passeringstesten skal gjennomføres av alle helsefagarbeidere m.fl. som har fullført kurs i legemiddelhåndtering.  De skal melde seg på denne passeringstesten som er en test av kunnskap etter gjennomført kurs.
Passeringstesten skal gjennomføres av alle helsefagarbeidere m.fl. som har fullført kurs i legemiddelhåndtering.  De skal melde seg på denne passeringstesten som er en test av kunnskap etter gjennomført kurs.


Passeringstesten skal gjennomføres av alle helsefagarbeidere m.fl. som har fullført kurs i legemiddelhåndtering. de skal melde seg på denne passeringstesten som er en test av kunnskap etter gjennomført kurs.

Passeringstesten skal gjennomføres av alle helsefagarbeiderem.fl. som har fullført kurs i legemiddelhåndtering. De skal melde seg på denne passeringstesten som er en test av kunnskap etter gjennomgått kurs.

Passeringstesten skal gjennomføres av alle helsefagarbeidere m.fl. som har fullført kurs i legemiddelhåndtering. de skal melde seg på denne passeringstesten som er en test av kunnskap etter gjennomført kurs.

Passeringstesten skal gjennomføres av alle helsefagarbeidere m.f. som har fullført kurs i legemiddelhåndtering. De skal melde seg på denne passeringstesten som er en test av kunnskap etter gjennomført kurs.

Kort tekst om kurset i beskrivelsesfeltet

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

  • Beskrivelse 
  • Læringsmål 
  • Målgruppe

Passeringstest 11.11.19

  • Passeringstest skal gjennomføres av alle helsefagarbeidere m.fl.som har fullført kurs i legemiddelhåndtering.
  • De skal melde seg på denne passeringstesten som er en test av kunnskap etter gjennomgått kurs.

Om dette kurset

  • Passeringstesten skal gjennomføres av alle helsefagarbeidere m.fl. som har fullført kurs i legemiddelhåndtering.  De skal melde seg på denne passeringstesten som er en test av kunnskap etter gjennomført kurs.