Velkommen som lærling hos oss

I dette kurset får du vite viktige opplysninger om hvordan det er å være lærling i Fredrikstad kommune.
Det handler om rettigheter og plikter, om lønn og litt om reglement. Ta gjerne kurset to ganger.
Det er masse nyttige opplysninger som er kjekt å vite om.

Lykke til!

Dette kurset gir deg som er instruktør for lærling informasjon om:

  • Grunnleggende informasjon om hva som er dine oppgaver som instruktør
  • Vi anbefaler deg tillegg til dette å delta på kurs for instruktører. Påmelding i kursbasen på Frekit.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere må ha.

Dette kurset gir en innføring i Fredrikstad kommunes ti etiske prinsipper. 

Kurset er for alle ansatte. 

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.