Velkommen som lærling hos oss

I dette kurset får du vite viktige opplysninger om hvordan det er å være lærling i Fredrikstad kommune.
Det handler om rettigheter og plikter, om lønn og litt om reglement. Ta gjerne kurset to ganger.
Det er masse nyttige opplysninger som er kjekt å vite om.

Lykke til!

Dette kurset gir deg som er instruktør for lærling informasjon om:

  • Grunnleggende informasjon om hva som er dine oppgaver som instruktør
  • Vi anbefaler deg tillegg til dette å delta på kurs for instruktører. Påmelding i kursbasen på Frekit.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere må ha.

Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.