Dette kurset gir deg som er instruktør for lærling informasjon om:

 • Grunnleggende informasjon om hva som er dine oppgaver som instruktør
 • Vi anbefaler deg tillegg til dette å delta på kurs for instruktører. Påmelding i kursbasen på Frekit.

Velkommen som lærling hos oss

I dette kurset får du vite viktige opplysninger om hvordan det er å være lærling i Fredrikstad kommune.
Det handler om rettigheter og plikter, om lønn og litt om reglement. Ta gjerne kurset to ganger.
Det er masse nyttige opplysninger som er kjekt å vite om.

Lykke til!

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhetDette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere må ha.

Kurset består av 6 moduler - som alle skal fullføres før kursbevis hentes ut.

 • Modul 1: Grunnleggende informasjonssikkerhet
 • Modul 2: Sikkerhet på mobile enheter
 • Modul 3: Trusler fra IT-kriminelle
 • Modul 4: Fysisk sikkerhet
 • Modul 5: Grunnleggende personvern
 • Modul 8: Håndtering av sikkerhetshendelser

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhetDette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.

Kurset består av 8 moduler - som alle skal fullføres før kursbevis hentes ut.

 • Modul 1: Grunnleggende informasjonssikkerhet
 • Modul 2: Sikkerhet på mobile enheter
 • Modul 3: Trusler fra IT-kriminelle
 • Modul 4: Fysisk sikkerhet
 • Modul 5: Grunnleggende personvern
 • Modul 6: Utvidet personvern
 • Modul 7: Informasjonssikkerhet for ledere
 • Modul 8: Håndtering av sikkerhetshendelser 
 • Personvern og informasjonssikkerhet - filmer

Teksten i dette feltet vil være synlig i søkelister. Skriv inn en kort ingress her.  Vær konsis og beskrivende. Det er viktig å få med hva dette arrangementet går ut på og hvem som er målgruppen.

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

 • Beskrivelse 
 • Læringsmål 
 • Målgruppe

Fyll inn ingress, kurssammendrag her.

Om dette kurset

Her kommer det en fyldigere kursbeskrivelse.

Fyll inn ingress, kurssammendrag her.

Om dette kurset

Her kommer det en fyldigere kursbeskrivelse.

Fyll inn ingress, kurssammendrag her.

Om dette kurset

Her kommer det en fyldigere kursbeskrivelse.

Fyll inn ingress, kurssammendrag her.

Om dette kurset

Her kommer det en fyldigere kursbeskrivelse.