Kursene til Porsanger kommune

Her kan du se de kursene som Porsanger kommune arrangerer.  Dette gjelder både klasseromskurs, fagdager og i tillegg de nettkurs (e-læringskurs) som blir gjort tilgjengelig.  Kursoversikten er under stadig utvikling.

Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.


Folkehelseinstituttet har avholdt nettkurs om Korona og Covid-19 i sykehjem.  Dette kurset kan nå følges i ettertid. 

Målgrupper

Ansatte ved sykehjemmet.  Kan også være aktuelle for personer som jobber i andre institusjoner innen helse- og omsorg,, herunder boformer etc

Tema som omhandles i kurset:

  • Om nytt koronavirus og covid-19
  • Hvordan spres smitte?
  • Tiltak for å hindre smittespredning (inkl. bruk av beskyttelsesutstyr)
  • Renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering

Praktisk om kurset:

Kurset gjennomføres ved avspilling via Teams.  Da kurset er ett opptak av tidligere kurs vil det ikke være mulighet til å stille spørsmål til foredragsholderne.  Det er stilt en del spørsmål i forbindelse med den direkte visningen av kurset som kan være aktuelle. Linken til kurset vil du finne nedenfor.

Lenke til selve kurset: https://www.fhi.no/om/kurs-og-konferanser---oversikt/nytt-koronavirus-og-covid-19-i-sykehjem--nettundervisning/

Her klikker du på linken "Det er bare å benytte denne linken til Teams".


Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere som behandler sensitive opplysninger må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere må ha.

Kort tekst om kurset i beskrivelsesfeltet

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

  • Beskrivelse 
  • Læringsmål 
  • Målgruppe