12. mars 2020 vedtok Helsedirektoratet å stenge barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner. Regjeringen vedtok 7.april 2020 en gradvis gjenåpning av barnehager og skoler.

Barnehager og skoler har en avgjørende rolle for barns læring, omsorg og utvikling. Barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring i henhold til FNs barnekonvensjon og norsk lovverk. Barn blir i liten grad syke av covid-19 og svært få har utviklet alvorlig sykdom. Slik det vurderes nå er de samlede negative effektene av å holde barnehagene og skolene stengt langt større enn den mulige nytten for å begrense smittespredningen.

Om dette kurset

Formålet med dette kurset er å gi smittevernsopplæring til pedagogisk personale som skal tilbake i jobb i barnehager og skoler i Åfjord kommune. 

Starte kurset / påmelding:
Trykk på knappen "Gå til påmelding" for å starte kurset. Du vil umiddelbart bli registrert som deltaker, og motta en e-post-bekreftelse.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere som behandler sensitive opplysninger må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere må ha.

12. mars 2020 vedtok Helsedirektoratet å stenge barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner. Regjeringen vedtok 7.april 2020 en gradvis gjenåpning av barnehager og skoler.

Barnehager og skoler har en avgjørende rolle for barns læring, omsorg og utvikling. Barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring i henhold til FNs barnekonvensjon og norsk lovverk. Barn blir i liten grad syke av covid-19 og svært få har utviklet alvorlig sykdom. Slik det vurderes nå er de samlede negative effektene av å holde barnehagene og skolene stengt langt større enn den mulige nytten for å begrense smittespredningen.

Formålet med dette kurset er å gi smittevernsopplæring til pedagogisk personale som skal tilbake i jobb i barnehager og skoler i Åfjord kommune. 

Starte kurset / påmelding:
Trykk på knappen "Gå til påmelding" for å starte kurset. Du vil umiddelbart bli registrert som deltaker, og motta en e-post-bekreftelse.