Alle ansatte som er veiledere for kommunes lærlinger skal gjennomføre e-læringskurset "Veilederopplæring for ansatte som har lærlinger".

Hensikten er at alle kommunens veiledere skal ha en felles forståelse for oppgaven.

Om dette kurset

Leksjonene

  • Forkunnskaper
  • Oppfølging av lærling
  • Avslutning av læreforhold