Dette kurset er ment for ansatte i kommunen. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt i kommunen.


Om dette kurset

Kurset er delt opp i seks deler:

Del 1 - Innledning
Del 2 - Arbeidsgiverstrategi
Del 3 - Praktiske opplysninger
Del 4 - Informasjonssikkerhet
Del 5 - Slik bruker du min side i Visma                                                                                                                                                                    Del 6 - Passeringstest

Dette er et kurs for alle nyansatte i Melhus kommune om juletradisjoner

Formålet med kurset er å gi en kort innføring i juletradisjoner, hvordan man skal oppføre seg på julebord sammen med nye kolleger og hvordan man skal håndtere tiden etter jul.


Om dette kurset

Velkommen til Melhus

Personalreglement

Om Melhus kommune som arbeidssted

Om julebord

Arbeidsmiljøloven kap. 15 om oppsigelse

Passeringstest