Gran kommune - inkluderende, stolt og nyskapende

Velkommen til Gran kommunes kursside på KS Læring. Her vil vi legge ut kurs og arrangementer - både digitale og analoge. Vi er bare i oppstartingsfasen hvor det prøves og feiles en hel del. I løpet av 2017 skal vi få flere kurs på beina.

Kontaktperson for KS Læring i Gran kommune: Ellen Sagengen, ellen.sagengen@gran.kommune.no, 93401883

Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke aktiverer "Opprett hjemmeside" før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på hjemmesiden nå, men ikke aktiver den før kurset er klart til påmelding.