Gran kommune - inkluderende, stolt og nyskapende

Velkommen til Gran kommunes kursside på KS Læring. Her vil vi legge ut kurs og arrangementer - både digitale og analoge. Vi er bare i oppstartingsfasen hvor det prøves og feiles en hel del. I løpet av 2017 skal vi få flere kurs på beina.

Kontaktperson for KS Læring i Gran kommune: Ellen Sagengen, ellen.sagengen@gran.kommune.no, 93401883