Her finner du kurs som Froland kommune arrangerer. Velg virksomhet og let deg frem til ønsket kurs.

Passeringstest for hjelpepleiere/helsefagarbeidere/omsorgsarbeidere som skal gjennomføre oppfriskningskurs i løpet av våren 2018.

Dette er en passeringstest for oppfriskning  i legemiddelhåndtering i Froland

Dette er en passeringstest for deltakere på grunnkurs i legemiddelhåndtering i Froland