Her finner du kurs som Froland kommune arrangerer. Velg virksomhet og let deg frem til ønsket kurs.

Fyll inn ingress, kurssammendrag her.

Passeringstest for helsefagarbeidere/ omsorgsarbeidere som skal gjennomføre oppfriskningskurs/ grunnkurs i løpet av 2018.

Kursrommet booket for passeringstest og for øvelser for de som ønsker fra kl. 10:00-11:00.

Passeringstest for helsefagarbeidere/ omsorgsarbeidere som skal gjennomføre oppfriskningskurs/ grunnkurs i løpet av 2018.

Kursrommet booket for passeringstest og for øvelser for de som ønsker fra kl. 10:00-11:00.

Passeringstest for helsefagarbeidere/omsorgsarbeidere som skal gjennomføre oppfriskningskurs i løpet av 2018.

Passeringstest for hjelpepleiere/helsefagarbeidere/omsorgsarbeidere som skal gjennomføre oppfriskningskurs i løpet av våren 2018.

Dette er en passeringstest for oppfriskning  i legemiddelhåndtering i Froland

Dette er en passeringstest for deltakere på grunnkurs i legemiddelhåndtering i Froland