Her finner du kurs som Froland kommune arrangerer. Velg virksomhet og let deg frem til ønsket kurs.

Froland kommune jobber for å utvikle en heltidskultur, dvs. at minst 50% av alle stillinger i kommunen skal være 100% stillinger. 

Det å realisere en heltidskultur stiller store krav til både politikere, ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte.

Det er en omfattende endringsprosess som utfordrer både etablerte kulturer, systemer og arbeidsprosesser.

Dette nettkurset er ment for å gi informasjon, inspirasjon og felles forståelse for arbeid med heltidskultur i Froland kommune.

Froland kommune jobber for å utvikle en heltidskultur, dvs. at minst 50% av alle stillinger i kommunen skal være 100% stillinger. 

Det å realisere en heltidskultur stiller store krav til både politikere, ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte.

Det er en omfattende endringsprosess som utfordrer både etablerte kulturer, systemer og arbeidsprosesser.

Dette nettkurset er ment for å gi informasjon, inspirasjon og felles forståelse for arbeid med heltidskultur i Froland kommune.

Fyll inn ingress, kurssammendrag her.

Om dette kurset

Her kommer det en fyldigere kursbeskrivelse.


Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i brannvern.


Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere som behandler sensitive opplysninger må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere må ha.

Dette er et obligatorisk nettkurs for nye ledere i Froland Kommune og er første trinn i kommunens lederopplæring. 
Det er en forutsetning at kurset "Ansatt i Froland kommune" er gjennomført.

Gjennomgang av nettkurset vil gi deg innføring i tema du trenger å ha kunnskap om som leder i Froland kommune.
Kurset er bygget opp med korte leksjoner, som gir deg grunnleggende informasjon og lenker til utfyllende lesning om emnet. 

Starte kurset / påmelding:

Trykk på knappen "Gå til kurset" for å starte kurset. Du vil umiddelbart bli registrert som deltaker, og motta en e-post-bekreftelse.

Tekniske krav:
 
Kurset fungerer på datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner som har en nettleser av nyere dato slik at den støtter HTML5.
Eksempel på nettlesere er Microsoft Internet Explorer versjon 9 eller nyere, Opera, Google Chrome og Apple Safari.


Dette kurset skal gjennomføres av alle ansatte i Froland kommune.

Kurset tar deg gjennom noen de viktigste områdene du må kjenne til som ansatt i kommunen.

Kurset vil bli liggende tilgjengelig for deg på 'din startside' her i KS Læring, slik at du kan finne raskt tilbake til hvis det er noe du vil repetere senere, eller dersom det kommer oppdateringer.

Kursets oppbygning

Kurset er delt inn i seks deler. 

  • Del 1: Innledning
  • Del 2: Ditt arbeidsforholdet i Froland kommune
  • Del 3: Retningslinjer og reglementer
  • Del 4: Informasjonssikkerhet
  • Del 5: Arbeismiljø og samarbeid
  • Del 6: Systemer og IKT-verktøy i Froland kommune

Noen steder er det linker til mer informasjon om det aktuelle temaet for eksempel på Froland Kommunes hjemmesider, Ansattportalen eller annet. Linkene ser slik ut. Dersom du trykker på en link vil det åpnes et nytt vindu og kurset avsluttes ikke.

Til noen leksjoner er det også knyttet videoer.  

Spørsmål til gjennomføringen

Hvis du har spørsmål underveis, tar du kontakt med din nærmeste leder eller kolleger på arbeidsplassen din.