Her finner du kurs som Froland kommune arrangerer. Velg virksomhet og let deg frem til ønsket kurs.

Fyll inn ingress, kurssammendrag her.

Passeringstest for helsefagarbeidere/omsorgsarbeidere som skal gjennomføre oppfriskningskurs i løpet av 2018.

Passeringstest for hjelpepleiere/helsefagarbeidere/omsorgsarbeidere som skal gjennomføre oppfriskningskurs i løpet av våren 2018.