Dette er et kurs for deg som skal starte med å bruke Whereby - sikker videokommunikasjon i din kommune. 

Kurset er rettet mot ansatte som får tilgang til å opprette møter i Whereby. 

Kurset vil inneholde:

- Hva er et sensitivt møte

- Hvordan sende innkalling til videomøte i ditt personlige møterom

- Hvordan sende innkalling til et engangsmøterom fra Outlook

- Personvern

- Informasjon til pasient


Dette kurset for saksbehandlere gjennomgår noen av de viktigste funksjonene i WebSak Fokus, sak- og arkivsystemet til Sandefjord kommune. Kurset består av to typer videosekvenser. Den ene  viser fremgangsmåten, den andre er interaktiv og du må gjøre operasjonene selv, som om du jobbet i WebSak Fokus. Til hver leksjon ligger det også en introduksjonstekst og noen leksjoner har testspørsmål.

Etter gjennomgått pensum må du gjennom en passeringstest som du må ha 80 % riktig på for å få bestått og dermed fullført kurs.

Lykke til!

Om dette kurset

Kurset gjennomgår følgende hovedpunkter: 

 • Utgående e-post
 • Registrering av innkommende e-post
 • Foreløpig svar med A-post
 • Søkfunksjonen
 • Opprette ny sak
 • Ekspedere til papir og e-post
 • Avskrive med utgående dokument
 • Sende brev til godkjenning
 • Skjerming av sak
 • Avslutte saker

CosDoc er fagsystemet Sandefjord kommune bruker for Helse, sosial og omsorg. Elæringleksjonene er produsert av DIPS og en del av innkjøpsavtalen med Dips front. Kursene er derfor forbeholdt ansatte i Sandefjord kommune og du må ha et passord for å melde deg på. Ta kontakt med nærmeste leder for å få passord til kurset. 

Kurset for leger/3-årige inneholder følgende:

Hovedkort/journal

 • System og struktur
 • Utvidet søk og hovedkort
 • Endringer på hovedkort
 • Dokumentasjon i journal
 • Daglig rapport
 • Tiltaksplan
 • Prøver og undersøkelser
 • IPLOS
 • Diagnose og henvisning
 • NØDSØK

Legemidler

 • Elektronisk signering av legemidler
 • Forskrivning

E-meldinger

 • Administrasjon av E-meldinger
 • Sende og motta E-meldinger

Arbeidsplan

 • Opprette enkeltoppdrag
 • Opprettelse og endring av faste oppdrag

Annet

 • Registrere og fordele post

CosDoc er fagsystemet Sandefjord kommune bruker for Helse, sosial og omsorg. Elæringleksjonene er produsert av DIPS og en del av innkjøpsavtalen med Dips front. Kursene er derfor forbeholdt ansatte i Sandefjord kommune og du må ha et passord for å melde deg på. Ta kontakt med nærmeste leder for å få passord til kurset. 

Kurset for assistenter og helsefagarbeidere inneholder følgende:

Hovedkort/journal

 • System og struktur
 • Utvidet søk og hovedkort
 • Dokumentasjon i journal
 • Daglig rapport
 • Tiltaksplan
 • Prøver og undersøkelser
 • IPLOS

Legemidler

 • Elektronisk signering av legemidler

Arbeidsplan

 • Opprette enkeltoppdrag