Dette er et kurs for deg som skal starte med å bruke Whereby - sikker videokommunikasjon i din kommune. 

Kurset er rettet mot ansatte som får tilgang til å opprette møter i Whereby. 

Kurset vil inneholde:

- Hva er et sensitivt møte

- Hvordan sende innkalling til videomøte i ditt personlige møterom

- Hvordan sende innkalling til et engangsmøterom fra Outlook

- Personvern

- Informasjon til pasient

CosDoc er fagsystemet Sandefjord kommune bruker for Helse, sosial og omsorg. Elæringleksjonene er produsert av DIPS og en del av innkjøpsavtalen med Dips front. Kursene er derfor forbeholdt ansatte i Sandefjord kommune og du må ha et passord for å melde deg på. Ta kontakt med nærmeste leder for å få passord til kurset. 

Kurset for leger/3-årige inneholder følgende:

Hovedkort/journal

 • System og struktur
 • Utvidet søk og hovedkort
 • Endringer på hovedkort
 • Dokumentasjon i journal
 • Daglig rapport
 • Tiltaksplan
 • Prøver og undersøkelser
 • IPLOS
 • Diagnose og henvisning
 • NØDSØK

Legemidler

 • Elektronisk signering av legemidler
 • Forskrivning

E-meldinger

 • Administrasjon av E-meldinger
 • Sende og motta E-meldinger

Arbeidsplan

 • Opprette enkeltoppdrag
 • Opprettelse og endring av faste oppdrag

Annet

 • Registrere og fordele post

CosDoc er fagsystemet Sandefjord kommune bruker for Helse, sosial og omsorg. Elæringleksjonene er produsert av DIPS og en del av innkjøpsavtalen med Dips front. Kursene er derfor forbeholdt ansatte i Sandefjord kommune og du må ha et passord for å melde deg på. Ta kontakt med nærmeste leder for å få passord til kurset. 

Kurset for assistenter og helsefagarbeidere inneholder følgende:

Hovedkort/journal

 • System og struktur
 • Utvidet søk og hovedkort
 • Dokumentasjon i journal
 • Daglig rapport
 • Tiltaksplan
 • Prøver og undersøkelser
 • IPLOS

Legemidler

 • Elektronisk signering av legemidler

Arbeidsplan

 • Opprette enkeltoppdrag