Kursene til Tønsberg kommune 

Her finner du tilbud om kurs og arrangementer som Tønsberg kommune tilbyr ledere og ansatte.         

Velkommen til e-læring i grunnkurs i helse, miljø og sikkerhet!

Målet for dette kurset er å gi deg:

  • informasjon om HMS-arbeidet i Eigersund kommune
  • innsikt i Arbeidsmiljøloven (AML) og internkontrollforskriften (IK), og gi grunnlag for å kunne bruke AML og andre relevante lover og forskrifter som arbeidsredskap i HMS-arbeidet. Du vil også lære om systematiske arbeidsmetoder for å forebygge, identifisere og løse problemer innen HMS-området i egen virksomhet. 

Kurset vil gi deg kunnskap om vernetjenesten -  om verneombudets rettigheter, plikter og arbeidsmåte, samt arbeidsmiljøutvalgets rolle og oppgaver.

Kurset er obligatorisk for verneombud og det er vernetjenesten som er den sentrale målgruppen. Kurset vil også gi ledere med personalansvar (HMS-ansvar for arbeidsplassen) god innsikt i hvordan man kan skape god kultur og systematikk for HMS-arbeidet.


Tønsberg kommune har vedtatt å ta i bruk medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. I dette nettkurset får du kjennskap til undersøkelsen og de ti faktorene.

Alle ledere med personalansvar skal gjennomgå kurset før gjennomføringen av selve undersøkelsen i uke 37 og 38. Om dette kurset

Forberedelser

  • Innføring i plattformen DigiOrden - Orden i Eget Hus
  • Innhenting av informasjon som skal registreres

Samling:

  • Presentasjon om datasett, applikasjoner, kvalitetssikring av datasett og behandlingsprotokoll.
  • Gjennomgang av hvordan plattformen fungerer
  • Egenarbeid med veiledning. Alle registrerer datasett og applikasjoner for sin avdeling i kommunen

Etterarbeid:

  • Fullføre registreringen av datasett på plattformen

Som leder i Tønsberg kommune får du en viktig og spennende jobb. Det er også en jobb som stiller store krav til deg. 

Dette kurset er ment å gi deg en oversikt over  de grunnleggende områdene du trenger kunnskap om. 

Velkommen til Tønsberg kommune - der barn ler! 

Tønsberg kommune - der barn ler

Dette er et interaktivt e-læringskurs som gir en innføring i e-meldinger og arbeidsplan i CosDoc for ansatte i Tønsberg kommune.  Kurset består av 5 moduler og det tar mellom 15 og 20 minutter å gjennomgå kurset.


visjon - der barn lerDette kurset er ment for nyansatte i Tønsberg kommune. Kurset gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt. 

Om dette kurset

Kurset er delt opp i fire deler:

Del 1 - Innledning 
Del 2 - Arbeidsgiverstrategi
Del 3 - HMS (Helse, miljø og sikkerhet)
Del 4-  Veien videre

Lykke til!