Kursene til Tønsberg kommune 

Her finner du tilbud om kurs og arrangementer som Tønsberg kommune tilbyr ledere og ansatte.         

Dette kurset gir en oversikt over forberedelser som skal utføres, hvor og når samlingen skal være, og etterarbeid som skal fullføres etter gjennomført samling.

Om dette kurset

Forberedelser

  • Innføring i plattfromen DigiOrden - Orden i Eget Hus
  • Innhenting av informasjon som skal tas med til samlingen

Samling:

  • Presentasjon om datasett, applikasjoner, kvalitetssikring av datasett og deling mellom kommuner
  • Gjennomgang av hvordan plattformen fungerer
  • Egenarbeid med veiledning. Alle registrerer datasett og applikasjoner for sin avdeling i kommunen

Etterarbeid:

  • Fullføre registreringen av datasett på plattformen

Dette er et interaktivt e-læringskurs som gir en innføring i e-meldinger og arbeidsplan i CosDoc for ansatte i Tønsberg kommune.  Kurset består av 5 moduler og det tar mellom 15 og 20 minutter å gjennomgå kurset.


visjon - der barn lerDette kurset er ment for nyansatte i Tønsberg kommune. Kurset gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt. 

Om dette kurset

Kurset er delt opp i fire deler:

Del 1 - Innledning 
Del 2 - Arbeidsgiverstrategi
Del 3 - HMS (Helse, miljø og sikkerhet)
Del 4-  Veien videre

Lykke til!