Kursene til Tønsberg kommune 

Her finner du tilbud om kurs og arrangementer som Tønsberg kommune tilbyr ledere og ansatte.         


Om dette kurset

Forberedelser

  • Innføring i plattformen DigiOrden - Orden i Eget Hus
  • Innhenting av informasjon som skal registreres

Samling:

  • Presentasjon om datasett, applikasjoner, kvalitetssikring av datasett og behandlingsprotokoll.
  • Gjennomgang av hvordan plattformen fungerer
  • Egenarbeid med veiledning. Alle registrerer datasett og applikasjoner for sin avdeling i kommunen

Etterarbeid:

  • Fullføre registreringen av datasett på plattformen

Som leder i Tønsberg kommune får du en viktig og spennende jobb. Det er også en jobb som stiller store krav til deg. 

Dette kurset er ment å gi deg en oversikt over  de grunnleggende områdene du trenger kunnskap om. 

Velkommen til Tønsberg kommune - der barn ler! 

Tønsberg kommune - der barn ler

Dette er et interaktivt e-læringskurs som gir en innføring i e-meldinger og arbeidsplan i CosDoc for ansatte i Tønsberg kommune.  Kurset består av 5 moduler og det tar mellom 15 og 20 minutter å gjennomgå kurset.


visjon - der barn lerDette kurset er ment for nyansatte i Tønsberg kommune. Kurset gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt. 

Om dette kurset

Kurset er delt opp i fire deler:

Del 1 - Innledning 
Del 2 - Arbeidsgiverstrategi
Del 3 - HMS (Helse, miljø og sikkerhet)
Del 4-  Veien videre

Lykke til!