Ansattsamling på Eidsfoss torsdag 29.august 2019

Sykefraværet i Nykommune2020 er for tiden for høyt. Rådmennene med ledergrupper, tillitsvalgte, verneombud, HR-avdelingen,  BHT,  NAV er alle klare for å ta et krafttak for å redusere sykefraværet.  Velkommen til en dag med faglig påfyll, kompetansedeling, nytenkning, humor og debatt.  Skal vi bygge Norges beste kommune må alle med.

Vi vet det nytter!

Onsdag 22.11.2017 er det igjen felles ledermøte for alle lederne i Hof, Sande og Holmestrand. 

Tema for samlinger er:

* Kommunereform


Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke aktiverer "Opprett hjemmeside" før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på hjemmesiden nå, men ikke aktiver den før kurset er klart til påmelding.

Samlingen er beregnet for rådmenn, kommunalsjefer, virksomhetsledere og arbeidsgruppeledere i de tre kommunene Hof, Sande og Holmestrand. I tillegg inviteres hovedtillitsvalgte i prosjektet samt hovedverneombudene fra kl 1145.

Prosjektleder og kommende rådmann i Hof , Sande og Holmestrand inviterer til felles ledersamling for den nye kommunen. Samlingen er obligatorisk for rådmenn, kommunalsjefer, virksomhetsledere og arbeidsgruppeledere i de tre kommunene. I tillegg inviteres ordførerne, hovedtillitsvalgte i prosjektet samt hovedverneombudene på samlingens første del fram til lunsj.

Dette er en passeringstest for deltakere på grunnkurs i legemiddelhåndtering i Holmestrand.