Samlingen er beregnet for rådmenn, kommunalsjefer, virksomhetsledere og arbeidsgruppeledere i de tre kommunene Hof, Sande og Holmestrand. I tillegg inviteres hovedtillitsvalgte i prosjektet samt hovedverneombudene fra kl 1145.

Prosjektleder og kommende rådmann i Hof , Sande og Holmestrand inviterer til felles ledersamling for den nye kommunen. Samlingen er obligatorisk for rådmenn, kommunalsjefer, virksomhetsledere og arbeidsgruppeledere i de tre kommunene. I tillegg inviteres ordførerne, hovedtillitsvalgte i prosjektet samt hovedverneombudene på samlingens første del fram til lunsj.

Dette er en passeringstest for deltakere på grunnkurs i legemiddelhåndtering i Holmestrand.