Som nyansatt i Holmestrand kommune fra 01.01.19, enten midlertidig eller fast stilling, inviteres du til en samling på biblioteket i Holmestrand.


På denne samlingen vil du få treffe rådmannen og hans ledergruppe.

Kommunalsjefene vil også presentere sine områder og strategiske satsninger.

I tillegg vil du få diverse informasjon fra HR


Om dette kurset

Velkommen som ny medarbeider v/ rådmann Hans Erik Utne

 Kort presentasjon av programområdene i kommunen:

-Økonomi og fellestjenester v/kommunalsjef/ass.råsmann Janne Visnes Melgaard

-Teknisk ved kommunalsjef Svend Bergan Grane

-Helse og velferd v/kommunalsjef Anne Marit Tronrud Bakka

-Oppvekst og kultur v/kommunalsjef Robert Rognli

Diverse informasjon fra HR v/HR-rådgiver Cecilie Halvorsen 

Noe å bite i :-) - mingling pluss eventuelt spørsmål.


Avslutter klokken 15.30

 


Ansattsamling på Eidsfoss torsdag 29.august 2019

Om dette kurset

Ansatte i Holmestrand og Sande kommuner ønskes velkommen til samling  på Eidsfoss - festivalområdet ved Eikerns sørbredd den 29.august klokken 16.45


Dagen vil bestå av ulike aktiviteter, grilling og allsang. 

Det erviktig at du huker av for hvilke aktiviteter du ønsker til de gitte tidspunktene: 17, 18, 19 og 2030

 Du bør ha med: Ta med deg grillmat/drikke og gjerne en campingstol.

Det vil bli organisert transport fra Holmestrand og Sande 16.15 og tilbake fra Eidsfoss 21.30

Linda Lai om mestringsorientert ledelse

Om dette kurset

Relasjoner, støtte, tillit og respekt er eksempler på viktige virkemidler som inngår i enhver form for god ledelse. Når vi snakker om ledelse, bør vi fokusere på det vi skal oppnå. Og mestring er uansett målet. Mestring innebærer at medarbeiderne takler oppgaver, utfordringer og endringer på jobben på en god måte. Da bidrar de også til måloppnåelse og verdiskaping. 

Mestring er en forutsetning for gode resultater. Men ikke bare det. Mestring er også et grunnleggende psykologisk behov. Vi har alle behov for å oppleve at vi kan håndtere de oppgavene og utfordringene vi møter. At vi kan noe og duger til noe. At vi lykkes med det vi prøver oss på. Og at vi får hentet ut noe av det beste i oss selv.

Linda Lai sin forskning viser at medarbeidere som opplever «høy mestring», blir mer motiverte og støttende i forhold til å nå felles mål i organisasjonen. I tillegg får de bedre livskvalitet og en mer robust helse. Det viser seg også i lavere sykefravær.


Denne dagen vil du få en innføring av Linda Lai om mestringsorientert ledelse 

Målgruppe: Kommunalsjefer, virksomhetsledere, avdelingsledere og hovedtillitsvalgte i Holmestrand og Sande 

Sykefraværet i Nykommune2020 er for tiden for høyt. Rådmennene med ledergrupper, tillitsvalgte, verneombud, HR-avdelingen,  BHT,  NAV er alle klare for å ta et krafttak for å redusere sykefraværet.  Velkommen til en dag med faglig påfyll, kompetansedeling, nytenkning, humor og debatt.  Skal vi bygge Norges beste kommune må alle med.

Vi vet det nytter!

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på arrangementets hjemmeside. 


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

  • TEST TEST

Onsdag 22.11.2017 er det igjen felles ledermøte for alle lederne i Hof, Sande og Holmestrand. 

Tema for samlinger er:

* Kommunereform


Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.

Under ser du en fiktiv videorute. Akkurat her og nå er det et bilde som skal illustrere, men du bytter det enkelt ut med en lenke til en video og da vises den her. Det er faktisk bedre enn å laste videoen opp i KS Læring - siden Vimeo og Youtube er mye flinkere til å tilpasse videoens kvalitet og format til hva brukeren kan se. Du slipper å tenke på det.


Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke aktiverer "Opprett hjemmeside" før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på hjemmesiden nå, men ikke aktiver den før kurset er klart til påmelding.

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.

Under ser du en fiktiv videorute. Akkurat her og nå er det et bilde som skal illustrere, men du bytter det enkelt ut med en lenke til en video og da vises den her. Det er faktisk bedre enn å laste videoen opp i KS Læring - siden Vimeo og Youtube er mye flinkere til å tilpasse videoens kvalitet og format til hva brukeren kan se. Du slipper å tenke på det.


Samlingen er beregnet for rådmenn, kommunalsjefer, virksomhetsledere og arbeidsgruppeledere i de tre kommunene Hof, Sande og Holmestrand. I tillegg inviteres hovedtillitsvalgte i prosjektet samt hovedverneombudene fra kl 1145.

Om dette kurset


 

Ledersamling Ny kommune

Forutsetninger

Samlingen er beregnet for rådmenn, kommunalsjefer, virksomhetsledere og arbeidsgruppeledere i de tre kommunene Hof, Sande og Holmestrand. I tillegg inviteres hovedtillitsvalgte i prosjektet samt hovedverneombudene fra kl 1145.

Tid fra - til

Onsdag 10.5.2017 kl. 08:30 - 15:30

Kl. 08:30 - 15:30 Rådmenn og kommunalsjefer

Kl. 11:45 - 15:30 Virksomhetsledere og arbeidsgruppeledere

Sted:

Holmestrand Hotell

 

 

LEDERMØTE RÅDMENN OG KOMMUNALSJEFER

 

Program

08:30

Status og fremdrift i bygging av ny kommune

Overordnet gjennomgang av status innenfor de forskjellige områdene

09:15

Pause

09:30

Prosjektmodellen i praksis

Hvordan fungerer prosjektmodellen og maler i praksis. Behov for begrepsavklaring/standardisering av maler?

10:00

Digitalisering - ny nettside

Status innenfor IKT - digitalisering. Felles mail, kalender, dokumentsky, informasjonskanaler (Internettside, FB side, nyhetsbrev)

10:45

Pause

11:00

Møtestruktur andre halvår 2017

Hvordan etablerer vi en god møtestruktur fremover som involverer i best mulig grad?

11:45

Lunch

 

UTVIDET LEDERMØTE MED VIRKSOMHETSLEDERE, ARBEIDSGRUPPELEDERE,  HTV OG HVO

 

Program

11:45

Lunch

12:30

Overordnet status og fremdrift i bygging av ny kommune

13:15

Pause

13:30

Endring og omstilling  i praksis

Omstilling og kartlegging er i gang.  Hva skal til for at vi skal lykkes?

14:15

Pause

14:30

Digitalisering - ny nettside

Status innenfor IKT - digitalisering. Felles mail, kalender, dokumentsky, informasjonskanaler (Internettside, FB side, nyhetsbrev) Innspill fra dere!

15:15

Møteplasser og struktur for høsten 2017

15:30

Oppsummering - takk for i dag!


Prosjektleder og kommende rådmann i Hof , Sande og Holmestrand inviterer til felles ledersamling for den nye kommunen. Samlingen er obligatorisk for rådmenn, kommunalsjefer, virksomhetsledere og arbeidsgruppeledere i de tre kommunene. I tillegg inviteres ordførerne, hovedtillitsvalgte i prosjektet samt hovedverneombudene på samlingens første del fram til lunsj.

Om dette kurset


 

08:00

Kaffe, og bli kjent med ledere fra de andre kommunene.

08:15

Hvor skal vi?

Hans Erik Utne, prosjektleder Ny kommune

08:30

Digitalisering - kommet for å bli eller går det snart over?

Kjetil Århus, IKT direktør Bergen kommune

09:00

Kaffe / myldring

09:15

Overordnet status og forventninger fremover

Hans Erik Utne

10:00

Pause/frukt!

10:15

Hvordan lykkes i fusjon/integrasjon

Øyvind Drangsland, Skagerak Consulting

Hvilke ambisjoner skal vi ha for den nye kommunen?

11:15

Kriminelt gode?

Hugo Pedersen, Reklamehuset Wera

11:30

Felles lunch

Del 2 - rådmenn og kommunalsjefer

Workshop ny kommune

Øyvind Drangsland

12:30

Gjennomgang leveranse arbeidsgruppene

Skagerak Consulting

Avklare/ Sikre leveranse 1.1.18

Prosjektet -mål - organisering - overordnede milepæler

13:45

Pause

Fortsatt workshop

15:30

Slutt

Del 2 - arbeidsgruppe informasjon

Workshop intern kommunikasjonsplan 2017

12:15

Oppstart

Hugo Pedersen, Reklamehuset Wera

Budskap? Kanaler? Hvem? Når?

13:45

Pause

Fortsatt workshop

15:30

Tid for leveranse!

Janne W. Melgaard og Hans Erik Utne

16:00

Slutt