Dette kurset gjennomgår saksbehandlers arkivrutiner i henhold til arkivplanen og aktuelle problemstillinger i tilknytning til arkivering av dokumenter.

Dette er en passeringstest for deltakere på grunnkurs i legemiddelhåndtering i Siljan

Dette kurset er ment for nyansatte i kommunene. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men er ment å gi en nyansatt en god start i arbeidet i kommunen.