Kiin kommune

Klikk på kommunevåpen  oppe til høgre så kjem du til kursene som ligg klar for Kinn kommune.

Gå til "katalog" på menylinja for å ta kurs som KS eller andre kommunar har publisert.

Velkommen til kurset "Tryggere hjemme-kurs i fallforebygging for hjemmehjelpere og assistenter"

Dette kurset gir deg kunnskap om fallrisiko og hvordan du kan bidra til å hindre at fall skjer hos personer som mottar tjenester i hjemmet. Hjemmehjelpere og assistenter har en viktig rolle for å bidra til at personer som er sårbare for fall, kan fortsette å bo trygt hjemme.  

I løpet av kurset vil du gå igjennom viktige temaer innen fallforebygging, for eksempel hvordan du kan oppdage risikofaktorer for fall og hva du bør gjøre når du legger merke til dette. Du vil også lære hva du skal gjøre, om du kommer hjem til noen som har falt.  

Innhold i kurset:

 • Introduksjon og velkommen til kurs 
 • Kapittel 1: Fakta om fall og fallforebygging
 • Kapittel 2: Din rolle som hjemmehjelp og assistent

Hvordan gjennomfører du kurset:  

Når du har meldt deg på nettkurset kan du ta kurset sammenhengende eller dele det opp. Du kan avslutte, for så å starte der du slapp sist gang. Det tar mellom 30-45 minutter å gjennomføre kurset. Du får opp de ulike delene ved å klikke på «Tryggere hjemme - kurs i fallforebygging for hjemmehjelpere og assistenter" på høyre side under innholdsfortegnelsen. 

Innholdsproduksjon: Helseetaten: Gro Idland, Hilde Therese Katralen, Vibecke Nilsen, Benedicte Østen, Heidi Strömborg Sand, Comte Bureau AS: Margareth Sripo Sanner Kurs om samhandlingsavvik produsert av Helse Førde.

Dette kurset er hovedsakelig fokusert på å gi opplæring i bruken av Pasient Spesifikk Funksjonsskala (herfra referert til som PSFS) som et kartleggings/vurdering verktøy. 

Kurs er delt i de følgende temaer:

 1. Forhold mellom PSFS, oppfølgingsteamet, og pilot prosjektet
 2. Beskrivelse av PSFS
 3. Eksempler (barn, voksne, eldre)
 4. Oppfølgingsprosessen og forventninger 

Om dette kurset

Målgruppe: Nettkurset gjelder mest nødvendig for de som har rollen som koordinator men kan være nyttig til alle som deltar i  et oppfølgingsteam. 

Læringsmål: Etter fullført kurs skal du som koordinator kunne ha en god forståelse av hvordan du bruker PSFS for å trekke frem de viktige ting å fokusere på i oppfølgingsteamet. 

Kurset formål:

 1. Er å beskrive verktøyet PSFS og dets bruk i praksis
 2. Er å forklare forholdet mellom PSFS og "Strukturert Tverrfaglig Oppfølgingsteam" pilot prosjektet
 3. Er å understreke viktigheten av brukermedvirkning i oppfølgingsprosessen
 4. Er å stykre din selvtillit og kompetanse i rollen som koordinator


CosDoc er valt som nytt fagsystem i Kinn kommune for Helse og omsorg. Elæringskursa for opplæring i  fagsystemet CosDoc er ein del av innkjøpsavtalen med Dips front. Kursene er berre for Flora og Vågsøy kommune i 2019 og Kinn kommune frå 2020. Du treng passord for å nytte kursene som ikkje skal spreiast til andre. Ta kontakt med næraste leiar for å få passord til elæringskursa. 

CosDoc e-læringskurs består av flere separate kurs som du kan ta når det passer. Du kan starte på eit kurs, avbryte og du vil få spørsmål om du vil starte der du slapp neste gang du vel kurset.

Om dette kurset

Her kommer det en fyldigere kursbeskrivelse.

Opplæring i bruk av Dips Communicator