Flora kommune - Stabben fyr

Kursene til Flora kommune

Flora kommune har tatt i bruk KS læring i 2018
Kurs i legemiddelhandtering er det første kurset som vi har tatt i bruk.

Gå til "katalog" på menylinja for å ta kurs som KS eller andre kommunar har publisert.

Det vil etter kvart komme eigne kurs og arrangement som blir publisert gjennom KS læring.

CosDoc er valt som nytt fagsystem i Kinn kommune for Helse og omsorg. Elæringskursa for opplæring i  fagsystemet CosDoc er ein del av innkjøpsavtalen med Dips front. Kursene er berre for Flora og Vågsøy kommune i 2019 og Kinn kommune frå 2020. Du treng passord for å nytte kursene som ikkje skal spreiast til andre. Ta kontakt med næraste leiar for å få passord til elæringskursa. 

CosDoc e-læringskurs består av flere separate kurs som du kan ta når det passer. Du kan starte på eit kurs, avbryte og du vil få spørsmål om du vil starte der du slapp neste gang du vel kurset.

Om dette kurset

Her kommer det en fyldigere kursbeskrivelse.

Dette er en passeringstest for deltakere på grunnkurs i legemiddelhåndtering i Flora