Kiin kommune

Klikk på kommunevåpen  oppe til høgre så kjem du til kursene som ligg klar for Kinn kommune.

Gå til "katalog" på menylinja for å ta kurs som KS eller andre kommunar har publisert.

Kurs om samhandlingsavvik produsert av Helse Førde.

Dette kurset er hovedsakelig fokusert på å gi opplæring i bruken av Pasient Spesifikk Funksjonsskala (herfra referert til som PSFS) som et kartleggings/vurdering verktøy. 

Kurs er delt i de følgende temaer:

  1. Forhold mellom PSFS, oppfølgingsteamet, og pilot prosjektet
  2. Beskrivelse av PSFS
  3. Eksempler (barn, voksne, eldre)
  4. Oppfølgingsprosessen og forventninger 

Om dette kurset

Målgruppe: Nettkurset gjelder mest nødvendig for de som har rollen som koordinator men kan være nyttig til alle som deltar i  et oppfølgingsteam. 

Læringsmål: Etter fullført kurs skal du som koordinator kunne ha en god forståelse av hvordan du bruker PSFS for å trekke frem de viktige ting å fokusere på i oppfølgingsteamet. 

Kurset formål:

  1. Er å beskrive verktøyet PSFS og dets bruk i praksis
  2. Er å forklare forholdet mellom PSFS og "Strukturert Tverrfaglig Oppfølgingsteam" pilot prosjektet
  3. Er å understreke viktigheten av brukermedvirkning i oppfølgingsprosessen
  4. Er å stykre din selvtillit og kompetanse i rollen som koordinator


CosDoc er valt som nytt fagsystem i Kinn kommune for Helse og omsorg. Elæringskursa for opplæring i  fagsystemet CosDoc er ein del av innkjøpsavtalen med Dips front. Kursene er berre for Flora og Vågsøy kommune i 2019 og Kinn kommune frå 2020. Du treng passord for å nytte kursene som ikkje skal spreiast til andre. Ta kontakt med næraste leiar for å få passord til elæringskursa. 

CosDoc e-læringskurs består av flere separate kurs som du kan ta når det passer. Du kan starte på eit kurs, avbryte og du vil få spørsmål om du vil starte der du slapp neste gang du vel kurset.

Om dette kurset

Her kommer det en fyldigere kursbeskrivelse.

Opplæring i bruk av Dips Communicator