Dette kurset gir en oversikt over forberedelser som skal utføres, hvor og når samlingen skal være, og etterarbeid som skal fullføres etter gjennomført samling.

Om dette kurset

Forberedelser

 • Innføring i plattfromen DigiOrden - Orden i Eget Hus
 • Innhenting av informasjon som skal tas med til samlingen

Samling:

 • Presentasjon om datasett, applikasjoner, kvalitetssikring av datasett og deling mellom kommuner
 • Gjennomgang av hvordan plattformen fungerer
 • Egenarbeid med veiledning. Alle registrerer datasett og applikasjoner for sin kommune/avdeling i kommunen

Etterarbeid:

Saksbehandling i helse- og omsorgssektoren

Enhetsledere og saksbehandlere

Kommunene som deltar er Birkenes, Froland og Grimstad


Agenda:

 • hvem er part 
 • hvem er partsrepresentant 
 • presisjonsnivå på tjenesteutmåling 
 • gjengivelse av fakta 
 • gjengivelse av skjønnselementene 
 • hvordan utforme vedtaket 


Kort tekst om kurset i beskrivelsesfeltet

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

 • Beskrivelse 
 • Læringsmål 
 • Målgruppe

Beskriv bildet / Fotograf:
Vi har invitert selveste Per Gammelsæther fra Omsorgsjuss til Birkenes kommune. Han er en særdeles dyktig foreleser og er opptatt av dere som gir tjenester til brukerne. Han har laget et opplegg på et tre timers kurs.

Om dette kurset

Han har laget et opplegg på et tre timers kurs med gjennomgang av blant annet dette:

·      Ansattes kunnskap og forståelse av reglene

·      Forståelse av hvordan endre måter å handle på (endre bedriftskultur)

·      Hvordan dokumentere de tjenester som ytes slik vi er forpliktet til

·      Samarbeid med kommunens saksbehandlere og tjenesteytere

 

Vi ønsker at så mange som mulig deltar på denne undervisningen. Vi har derfor satt opp tre ulike tidspunkt.

Det vil ikke være mulig å gi dere kurset i arbeidstiden så dere må skrive timer for fremmøte.


Beskriv bildet / Fotograf:

VIPS praksismodell

Verdier, Individuell tilrettelagt omsorg, Perspektivet til personen med demens, Sosialt miljø

Sykehjemmet og hjemmetjenesten ønsker å ta i bruk VIPS praksismodell som er et verktøy for å gjennomføre personsentrert omsorg.

Om dette kurset

Ved oppstart av VIPS praksismodell skal alle ansatte få en introduksjon i personsentrert omsorg. Undervisningen skal

1.     gi innføring i personsentret omsorg

2.     gjennomgang av grunnleggende psykologiske behov

3.     beskrive roller og funksjoner

4.     beskrive fagmøtet

5.     gi opplæring i bruk av VIPS manualen og plakatene

Kursholdere er Jenny Therese Imenes Nyløkken og Siv FosseVi ønsker å ha en gjennomgang på hva som må dokumenteres og hvilket ansvar den enkelte ansatte har for å følge dette videre opp.

Om dette kurset

Etter helsepersonell loven skal journalen inneholde relevante og nødvendige opplysninger om bruker og helsehjelpen. Hva som er relevant og nødvendig, avgjøres først og fremst utfra en faglig vurdering av den som yter helsehjelpen. Vi ønsker å ha en gjennomgang på hva som må dokumenteres og hvilket ansvar den enkelte ansatte har for å følge dette videre opp. Dette går på generell dokumentasjonsplikt og tiltaksplan med oppfølging.

Dette kurset er for alle ansatte i helse og velferd.

Kursholder: Sølvi Bryn USHT/Grimstad

Basiskompetansekurs i ernæring for alle ansatte i helse og velferd.

Om dette kurset

Vi ønsker å øke kunnskapen hos ansatte om ernæring og kartleggingsverktøyet MUST. Dette kurset er aktuelt for alle ansatte i helse og velferd.

Kursholder: Kenneth Johannessen