Vi ønsker å ha en gjennomgang på hva som må dokumenteres og hvilket ansvar den enkelte ansatte har for å følge dette videre opp.

Basiskompetansekurs i ernæring for alle ansatte i helse og velferd.