Beskriv bildet /  Fotograf:

VIPS praksismodell

Verdier, Individuell tilrettelagt omsorg, Perspektivet til personen med demens, Sosialt miljø

Sykehjemmet og hjemmetjenesten ønsker å ta i bruk VIPS praksismodell som er et verktøy for å gjennomføre personsentrert omsorg.

Om dette kurset

Ved oppstart av VIPS praksismodell skal alle ansatte få en introduksjon i personsentrert omsorg. Undervisningen skal

1.     gi innføring i personsentret omsorg

2.     gjennomgang av grunnleggende psykologiske behov

3.     beskrive roller og funksjoner

4.     beskrive fagmøtet

5.     gi opplæring i bruk av VIPS manualen og plakatene

Kursholdere er Jenny Therese Imenes Nyløkken og Siv Fosse