Kursene til Gjesdal kommune

Her kan du søke etter e-læringskurs via KS-læring.


I helse og velferd vil vi at flest mulig skal fullføre følgende kurs:

Innføring i velferdsteknologi- første skritt på veien

Innføring i velferdsteknologi- andre skritt på veien

Vi bruker KS-læring sitt kurs i legemiddelhåndtering. Bilde av Månafossen i Gjesdal kommune