• Hovedkort/Journal
  • Legemidler
  • E-meldinger
  • Arbeidsplan


BTI - Bedre Tverrfaglig Innsats 

BTI er en samhandlingsmodell og står for Bedre Tverrfaglig Innsats. Kurset skal gi deg en konkret innføring i modellen, og er tenkt som et utgangspunkt for å øve ferdigheter i arbeidet med barn, unge og familier det er knyttet bekymring til. 

Kurset er ment for ansatte i barnehager, skoler, SFO og hjelpetjenester.

Om dette kurset

Målet med kurset BTI er å gjøre ansatte som jobber med barn og unge kjent med innholdet i modellen. BTI modellen er en arbeidsmodell som beskrives i en handlingsveileder med ulike verktøy som støttefunksjoner. Modellen bidrar til profesjonalisering av arbeidet med barn, unge og familier det er knyttet bekymring til, og har til hensikt å komme tidlig inn med hjelp og støtte. Kurset skal også sørge for at ansatte bruker tid på å forstå og analysere situasjonene rundt barnet, og iverksette tiltakene på riktig sted. 

Kursbevis 

Når du har gjennomgått kurset mottar du et kursbevis.