Velkommen

Målet er å gi en innføring i PAS / Positiv AtferdsStøtte og hvordan vi med PAS som verdigrunnlag og rammeverk/tilnærmingen kan gi bedre tjenester og øke livskvaliteten til våre tjenestemottakere.

Kurset avsluttes med en kort kursprøve.  

En tenker kurset tar ca. 3 timer å gjennomføre kurset.

Har du spørsmål om gjennomføring av kurset ta kontakt med din nærmeste leder. Spørsmål i forhold til innhold kan rettes til kursansvarlig.

Kurset er utviklet av Tove Cecilie Håvardsen og Mohammad Taha Alzubai, Strand kommune.


Velkommen til introduksjonskurs i BTI-veilederen for Strand kommune. 

BTI står for Bedre Tverrfaglig Innsats og BTI-veilederen er en handlingsveileder som skal hjelpe ansatte som har en uro eller bekymring for et barn/ungdom til å handle og gjerne også samhandle med andre på bakgrunn av bekymringen.

Kurset er beregnet for ansatte i kommunen som møter barn, unge og deres foresatte i sin arbeidshverdag.

Dette kurset består av følgende:

1. Informasjon om nettkursets oppbygging og mål med kurset (side 1)

2. BTI-filmen, som gir en kort introduksjon til BTI-veilederen (side 2)

3. Informasjon om hvor du finner BTI-veilederen (side 3-4)

4. Oversikt over BTI-veilederens oppbygging (side 5)

5. Nærmere om de ulike nivåene, nivå 0, nivå 1, nivå 2 og nivå 3 (side 6-12)

6. Tilhørende verktøy (side 8)

7. Meny-knappen (13-14)

8. Tiltaksoversikten (side 15)

9. Informert samtykke (side 16)

10. Quiz (side 17)

11. Lenker til nyttige nettsider, mer om BTI og om Strand kommunes samhandlingsmodell for barn og unge (side 18)

12. Praktisk øving: Case (side 19)

 Når du er ferdig med en side, navigerer du videre ved å bruke pilene nede på siden.

 Ønsker du kursbevis finner du det i innholdsfortegnelsen på høyre side under «Kursbevis BTI veiledere».

Lykke til med kurset!


E læring for CosDoc

  • Hovedkort/journal
  • Legemidler
  • E-meldinger
  • Arbeidsplan
  • Annet


Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere som behandler sensitive opplysninger må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.