Dette nettkurset i velferdsteknologi og hverdagsmestring tar deg gjennom viktige temaer som alle ledere og medarbeidere i helse- og omsorgstjenestene bør kjenne til. Nettkurset er på basisnivå.

Kursets oppbygging og innhold:

DEL 1: Introduksjon
DEL 2: Hjelpefellen
DEL 3: Hverdagsmestring
DEL 4: Velferdsteknologi og hjelpemidler
DEL 5: Velferdsteknologi for hjemmeboende i Lørenskog kommune
DEL 6: Oppfølging, evaluering og dokumentasjon
DEL 7: Lovverk og etikk
DEL 8: Suksessfaktorer

Når du har meldt deg opp til nettkurset kan ta så mange deler du ønsker, avslutte, for så å starte der du slapp sist gang. Du får opp de ulike delene ved å klikke på Nettkurs i velferdsteknologi og hverdagsmestring på basisnivå på høyre side under innholdsfortegnelse.

https://youtu.be/yubPePsitHY

Om dette kurset

Målgruppen for dette nettkurset er medarbeidere i helse- og omsorgstjenestene  i Lørenskog kommune. 

Hovedmål er at du skal:

  • ha kunnskap om hverdagsmestring, samt benytte denne kunnskapen til å gi en god tjeneste som bygger på den enkeltes ressurser og hva som er viktig for innbyggerne 
  • ha kunnskap om hvilken velferdsteknologi som brukes i Lørenskog kommune og kunne identifisere brukere til velferdsteknologiske løsninger som underbygger mestring 
  • ha forståelse for hvorfor velferdsteknologi er en del av tjenesten og forståelse for egen og andres rolle 
  • fremme samarbeid på tvers av tjenester for å sikre god faglighet og deling av erfaringer
  
Dette nettkurset i velferdsteknologi og hverdagsmestring tar deg gjennom viktige temaer som alle ledere og medarbeidere i helse- og omsorgstjenestene bør kjenne til. Nettkurset er på basisnivå.

Kursets oppbygging og innhold:

DEL 1: Introduksjon
DEL 2: Hjelpefellen
DEL 3: Hverdagsmestring
DEL 4: Velferdsteknologi og hjelpemidler
DEL 5: Velferdsteknologi i Oslo kommune
DEL 6: Roller og dokumentasjon
DEL 7: Lovverk og etikk
DEL 8: Suksessfaktorer

Når du har meldt deg opp til nettkurset kan ta så mange deler du ønsker, avslutte, for så å starte der du slapp sist gang. Du får opp de ulike delene ved å klikke på Nettkurs i velferdsteknologi og hverdagsmestring på basisnivå på høyre side under innholdsfortegnelse.

https://youtu.be/yubPePsitHY

Om dette kurset

Målgruppen for dette nettkurset er medarbeidere i helse- og omsorgstjenestene i bydelene og helsehusene i Oslo kommune. 

Hovedmål er at du skal:

  • ha kunnskap om hverdagsmestring, samt benytte denne kunnskapen til å gi en god tjeneste som bygger på den enkeltes ressurser og hva som er viktig for innbyggerne 
  • ha kunnskap om hvilken velferdsteknologi som brukes i Oslo kommune og kunne identifisere brukere til velferdsteknologiske løsninger som underbygger mestring 
  • ha forståelse for hvorfor velferdsteknologi er en del av tjenesten og forståelse for egen og andres rolle 
  • fremme samarbeid på tvers av tjenester for å sikre god faglighet og deling av erfaringer
  Dette er en test - SIDE