Dette kurset er laget for ansatte i bo- og omsorgstjenesten i Lørenskog kommune.

Om dette kurset

I kurset blir du bedre kjent med muligheter som ligger i samarbeid med frivillighet.


Oversikt over leksjoner:

  • Hva er frivillighet?
  • Hvorfor frivillighet i Bo- og omsorgstjenesten?
  • Inkludering og mangfold
  • Hvordan ivareta den frivillige?
  • Oppgave- og rolleavklaring
  • Frivillighet og taushetsplikt
  • Frivillighet i en travel arbeidshverdag
  • Organisering av frivillighet ved Bo- og omsorgstjenester i Lørenskog