Dette kurset er ment for nyansatte i kommunen. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår noe av det viktigste du trenger å vite som ansatt i kommunen.

Du bør ta kurset på en PC som er tilknyttet kommunens nettverk, og i en nettleser utenfor Citrix.

Kursets oppbygning

Kurset er delt inn i tre deler. Du vil få oppsummeringsspørsmål underveis som en hjelp til å få med deg hovedpunktene i hver leksjon.

I tillegg er det en avsluttende test som krever et resultat på 80 % for å at kurset skal regnes som fullført.

Kurset oppbygning

For å få anledning til å skrive ut kursbevis, må du ha fullført alle leksjonene og bestått passeringstesten. Når du har fullført kurset med godkjent resultat, kan du hente ut et kursbevis ved å klikke på tilhørende lenke. Dette kursbeviset vises til din leder.

Spørsmål til gjennomføringen

Hvis du har spørsmål underveis, tar du kontakt med din nærmeste leder eller kolleger på arbeidsplassen din.