Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.Dette kurset er ment for nyansatte i kommunen. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår noe av det viktigste du trenger å vite som ansatt i kommunen.

Du bør ta kurset på en PC som er tilknyttet kommunens nettverk, og i en nettleser utenfor Citrix.

Kursets oppbygning

Kurset er delt inn i tre deler. Du vil få oppsummeringsspørsmål underveis som en hjelp til å få med deg hovedpunktene i hver leksjon.

I tillegg er det en avsluttende test som krever et resultat på 80 % for å at kurset skal regnes som fullført.

Kurset oppbygning

For å få anledning til å skrive ut kursbevis, må du ha fullført alle leksjonene og bestått passeringstesten. Når du har fullført kurset med godkjent resultat, kan du hente ut et kursbevis ved å klikke på tilhørende lenke. Dette kursbeviset vises til din leder.

Spørsmål til gjennomføringen

Hvis du har spørsmål underveis, tar du kontakt med din nærmeste leder eller kolleger på arbeidsplassen din.

Om dette kurset

Kurset er delt opp i tre deler:

Del 1 - Innledning
Del 2 - Retningslinjer og reglementer
Del 3 - Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud