Grue kommune logo

Velkommen til kurs for Grue kommune!

Her kan du som medarbeider i Grue kommune finne kurs som er spesielt utarbeidet for oss som jobber her. 

Kompetanseheving er noe av det viktigste vi gjør, enten det skjer gjennom kurs, utdanning eller samarbeid i profesjonelle læringsfellesskap. Vi håper kursene du finner her vil være nyttige for ditt videre arbeid i kommunen. 

Lykke til!

 

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere og innbyggere.
Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset er obligatorisk i Grue kommune og gir grunnleggende kunnskap som alle ansatte må ha.

Velg "Gå til påmelding" og du er i gang!

Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.
Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset er obligatorisk i Grue kommune og gir grunnleggende kunnskap som alle ansatte må ha.

Velg "Gå til påmelding" og du er i gang!

Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.