Dette er et nyansattkurs åpent for de som er nyansatte i Kongsvinger kommune.

Dette er lovfestet oppfølging av nattarbeidere v/Rita Neby, HMS-rådgiver fra Salutis. Hun snakker om helseeffekter ved nattarbeid.

Dette er lovfestet oppfølging av nattarbeidere v/Rita Neby, HMS-rådgiver fra Salutis. Hun snakker om helseeffekter ved nattarbeid.

Dette er lovfestet oppfølging av nattarbeidere v/Rita Neby, HMS-rådgiver fra Salutis. Hun snakker om helseeffekter ved nattarbeid.

Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Målgruppe er ledere som ikke har dette kurset tidligere.