Pålagt grunnopplæring i arbeidsmiljø (HMS).

Dette kurset går over 3 dager, 23.april, 25.april og 9. mai.

Dette kurset er for alle verneombud, ledere og medlemmer av Arbeidsmiljøutvalg.


Felles gjennomgang av Hovedavtalen for ledere og plasstillitsvalgte.