"WebSak Fokus saksbehandlerkurs" er beregnet for brukere av WebSak Fokus  -  vårt sak- og arkivsystem.Grunnkurs i HMS for verneombud, ledere og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg i Kongsvinger kommune.


Kurset omfatter grunnleggende informasjonssikkerhet og skal gjennomføres av alle nyansatte  i Kongsvinger.

Kurset omfatter grunnleggende informasjonssikkerhet og skal gjennomføres av alle nyansatte  i Kongsvinger.