Kongsvinger Festning | Buildings & Monuments | Kongsvinger | Norway

Kursene til Kongsvinger kommune


Her kan du finne kurs og arrangementer som Kongsvinger kommune arrangerer - både klasseromskurs, fagdager, seminarer, nettkurs, e-læringskurs m.m.


Kommunen er pålagt å gi grunnopplæring i arbeid, miljø og sikkerhet – HMS. På grunn av pandemien ble det dessverre ikke gjennomført HMS - kurs i 2020. 
Nå er det gitt klarsignal for å kunne gjennomføre kurs. Siden det er et etterslep i opplæringen, ønsker vi kun deltagere som ikke har HMS kurs fra tidligere – uansett hvor lenge det er siden.


Målgruppe:  Verneombud, medlemmer av Amu og ledere med personalansvar 
Kursholdere: Lise Mette Bekkengen,  Aino S. Bekken og Ingrid Haagensen Sveen fra Glåmdal HMS

 • Kurset går over tre dager med en obligatorisk hjemmeoppgave mellom andre og tredje kursdag. Her må hver enheten legge til rette for at kursdeltagerne får gjort oppgaven
 • Alle tre kursdagene og hjemmeoppgaven er obligatorisk for verneombud og medlemmer av AMU
 • For ledere er første kursdag obligatorisk, mens de andre to dagene er valgfrie. Men anbefales at ledere deltar på hele kursrekken. Av de valgfrie dagene, vil andre kursdag vær mest relevant. 
 • Første kursdag gjennomføres via Teams, mens for de to andre dagene er det fysisk oppmøte i Rådhusteateret. 
 • Når påmeldingsfristen har utløpt, vil deltagerne motta invitasjon på  e- post med link til Microsoft teams for å koble seg på første kursdag. Her kan det være ønskelig at deltagere fra samme enhet sitter sammen og følger kurset på storskjerm.
 • Program og kompendiet for kurset sendes på e-post i forkant. Kompendiet har notatfelter, så her ber vi om at deltagerne printer det ut på forhånd og tar med til kursdagene, evt. ta med egen notatbok dersom det er ønskelig. 
 • Ha Arbeidsmiljøloven tilgjengelige - www.lovdata.no
 • Det vil bli servert, kaffe, te og vann. Ta med matpakke til lunsj. 

Dersom noe er er uklart, ta kontakt med Mary Kordahl. 

Kontaktinformasjon: mary.synnove.kordahl@kongsvinger.kommune.no eller mobil 40408326

Velkommen til kurs!kommunevåpen kkFokus i dette kurset er i første rekke rettet mot rollen som behandlingsansvarlig og de plikter og ansvar som behandlingsansvarlige har etter personvernforordningen.

KURS 2: 19.03.2020 kl. 12:30-15:30


Om dette kurset:Dette kurset er rettet mot rollen som behandlingsansvarlig og det ansvar og plikter behandlingsansvarlige har etter personvernforordningen. Dette omfatter
plikten til å ivareta den registrertes rettigheter og friheter, samt
 • Krav til behandling av personopplysninger
 • Behandlingsgrunnlaget
 • Anskaffelse og bestillerkompetanse
 • ROS, DPIA og aksept av restrisiko
 • Behandlingsprotokoll
 • Internkontroll
 • Personvernombudets rolle 
 • mm

Det vil bli være rom for spørsmål og diskusjon. 

 • Læringsmål: Øke kunnskapen om rollen som behandlingsansvarlige.
 • Målgruppe: Ledere og andre som har beslutningsmyndighet, politikere.

kkvåpenFokus i dette kurset er i første rekke rettet mot rollen som behandlingsansvarlig og de plikter og ansvar som behandlingsansvarlige har etter personvernforordningen.

KURS 1: 19.03.2020 kl. 09:00-12:00


Om dette kurset:Dette kurset er rettet mot rollen som behandlingsansvarlig og det ansvar og plikter behandlingsansvarlige har etter personvernforordningen. Dette omfatter
plikten til å ivareta den registrertes rettigheter og friheter, samt
 • Krav til behandling av personopplysninger
 • Behandlingsgrunnlaget
 • Anskaffelse og bestillerkompetanse
 • ROS, DPIA og aksept av restrisiko
 • Behandlingsprotokoll
 • Internkontroll
 • Personvernombudets rolle 
 • mm

Det vil bli være rom for spørsmål og diskusjon. 

 • Læringsmål: Øke kunnskapen om rollen som behandlingsansvarlige.
 • Målgruppe: Ledere og andre som har beslutningsmyndighet, politikere.

kkKurset har som mål å gi innsikt og overblikk i personvernforordningen (GDPR), herunder de ulike rollene i personvernarbeidet, samt hvilke plikter og rettigheter de ulike aktørene har. 

KURS 2: 17.03.2020 kl. 12:30-15:30Om dette kurset: • Kurset vil gi innsikt og overblikk i personvernforordningen (GDPR), herunder rollene og de viktigste prinsippene. Spørsmål som vil bli belyst er bl.a. hva og hvorfor en egen personvernforordning? Hva er personopplysninger og kravet til behandlingsgrunnlag. Hvem har de ulike rollene i personvernarbeidet? Det vil bli lagt særlig vekt på hvilke plikter den behandlingsansvarlig har og hvilke rettigheter den registrerte har. 
 • Betydningen av et fungerende internkontrollsystem, herunder rutiner for  ROS og DPIA, samt behandlingsprotokoll - og hvorfor er dette viktige. 
 • Det vil bli være rom for spørsmål og diskusjon. 
 • Læringsmål: Øke kunnskapen om personvernforordningen, og legge grunnlag for fordypning i særlige problemstillinger knyttet til personvernarbeidet.
 • Målgruppe: Alle ansatte, politikere og frivillige

kkKurset har som mål å gi innsikt og overblikk i personvernforordningen (GDPR), herunder de ulike rollene i personvernarbeidet, samt hvilke plikter og rettigheter de ulike aktørene har. 

KURS 1: 17.03.2020 kl. 09:00-12:00Om dette kurset: • Kurset vil gi innsikt og overblikk i personvernforordningen (GDPR), herunder rollene og de viktigste prinsippene. Spørsmål som vil bli belyst er bl.a. hva og hvorfor en egen personvernforordning? Hva er personopplysninger og kravet til behandlingsgrunnlag. Hvem har de ulike rollene i personvernarbeidet? Det vil bli lagt særlig vekt på hvilke plikter den behandlingsansvarlig har og hvilke rettigheter den registrerte har. 
 • Betydningen av et fungerende internkontrollsystem, herunder rutiner for  ROS og DPIA, samt behandlingsprotokoll - og hvorfor er dette viktige. 
 • Det vil bli være rom for spørsmål og diskusjon. 
 • Læringsmål: Øke kunnskapen om personvernforordningen, og legge grunnlag for fordypning i særlige problemstillinger knyttet til personvernarbeidet.
 • Målgruppe: Alle ansatte, politikere og frivillige

WebSak-kurset er relevant for nye saksbehandlere, men også for de som ønsker en oppfriskning i grunnleggende bruk av Fokus.

Om dette kurset

Kurset er beregnet for brukere av WebSak Fokus  -  vårt sak- og arkivsystem.


Tema:

Bli kjent med skjermbilde og sentrale begreper

Behandle inngående post

Importere e-post

Ekspedere

Søk

Teksten i dette feltet vil være synlig i søkelister. Skriv inn en kort ingress her.  Vær konsis og beskrivende. Det er viktig å få med hva dette arrangementet går ut på og hvem som er målgruppen.

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

 • Beskrivelse 
 • Læringsmål 
 • Målgruppe