Kurset skal gjøre nyansatte kjente med kommunens overordnede ledelse og målsettinger og slik skape forståelse og motivasjon for å bidra til å nå målene for egen arbeidsplass.

Kurset skal også vise bredden i kommunens virksomhet og skape engasjement og stolthet hos nye medarbeidere.

Detaljert program vil bli presentert på kurset.