Kurset er for alle nyansatte i Kongsvinger kommune.

Målet med kurset er at nyansatte får bedre kjennskap til kommunens organisering, oppgaver og tjenester.

Informasjon om medarbeiderundersøkelsen 10-faktor.

Målgruppe er enhetsledere, teamledere, tillitsvalgte og verneombud.

Informasjon om medarbeiderundersøkelsen 10-faktor.

Målgruppe er enhetsledere, teamledere, tillitsvalgte og verneombud.

Informasjon om medarbeiderundersøkelsen 10-faktor.

Målgruppe er enhetsledere, teamledere, tillitsvalgte og verneombud.

Informasjon om medarbeiderundersøkelsen 10-faktor.

Målgruppe er enhetsledere, teamledere, tillitsvalgte og verneombud.

Lederutviklingsprogrammet har til hensikt å utvikle ledere som kan og vil skape helsefremmnede og inkluderende arbeidsplasser.

Programmet består av  3 samlinger fordelt på 3 ulike dager i  oktober og november 2018

Kursholder :  Vibeke Aasvestad Sandvik fra NAV arbeidslivssenter. 

Målgruppe: Leder med personalansvar.

Kurset omfatter grunnleggende informasjonssikkerhet og skal gjennomføres av alle nyansatte  i Kongsvinger.

Kurset omfatter grunnleggende informasjonssikkerhet og skal gjennomføres av alle nyansatte  i Kongsvinger.