Kurset er for alle nyansatte slik at de får bedre kjennskap til kommunens organisering, oppgaver og tjenester.

Det blir servert lunsj og kaffe/te til deltagerene.

Lederutviklingsprogrammet har til hensikt å utvikle ledere som kan og vil skape helsefremmnede og inkluderende arbeidsplasser.

Programmet består av  3 samlinger fordelt på 3 ulike dager i  oktober og november 2018

Kursholder :  Vibeke Aasvestad Sandvik fra NAV arbeidslivssenter. 

Målgruppe: Leder med personalansvar.

Kurset omfatter grunnleggende informasjonssikkerhet og skal gjennomføres av alle nyansatte  i Kongsvinger.

Kurset omfatter grunnleggende informasjonssikkerhet og skal gjennomføres av alle nyansatte  i Kongsvinger.

Kongsvinger kommune inviterer til kurs i turnusplanlegging med Svein Arne Thrana. Han  har jobbet med undervisning og rådgivning av turnus- og bemanningsplaner i over 30 år, og vil gi kursdeltakerne et meget godt innblikk i turnusplanlegging og relevant lovverk. 

Målgruppe: Ledere med turnusansvar, ressurspersoner med ansvar for turnusplanlegging, plasstilitsvalgte og hovedtillitsvalgte

Påmeldingen gjelder for alle 4 dagene


Informasjonsmøte om pensjon for ansatte 60 år og eldre.