Lederutviklingsprogrammet har til hensikt å utvikle ledere som kan og vil skape helsefremmnede og inkluderende arbeidsplasser.

Programmet består av  3 samlinger fordelt på 3 ulike dager i  oktober og november 2018

Kursholder :  Vibeke Aasvestad Sandvik fra NAV arbeidslivssenter. 

Målgruppe: Leder med personalansvar.

Kurset omfatter grunnleggende informasjonssikkerhet og skal gjennomføres av alle nyansatte  i Kongsvinger.

Kurset omfatter grunnleggende informasjonssikkerhet og skal gjennomføres av alle nyansatte  i Kongsvinger.