Teksten i dette feltet vil være synlig i søkelister. Skriv inn en kort ingress her.  Vær konsis og beskrivende. Det er viktig å få med hva dette arrangementet går ut på og hvem som er målgruppen.

Teksten i dette feltet vil være synlig i søkelister. Skriv inn en kort ingress her.  Vær konsis og beskrivende. Det er viktig å få med hva dette arrangementet går ut på og hvem som er målgruppen.

Teksten i dette feltet vil være synlig i søkelister. Skriv inn en kort ingress her.  Vær konsis og beskrivende. Det er viktig å få med hva dette arrangementet går ut på og hvem som er målgruppen.

Dette er et nyansattkurs åpent for de som er nyansatte i Kongsvinger kommune.

Dette er lovfestet oppfølging av nattarbeidere v/Rita Neby, HMS-rådgiver fra Salutis. Hun snakker om helseeffekter ved nattarbeid.

Dette er lovfestet oppfølging av nattarbeidere v/Rita Neby, HMS-rådgiver fra Salutis. Hun snakker om helseeffekter ved nattarbeid.

Dette er lovfestet oppfølging av nattarbeidere v/Rita Neby, HMS-rådgiver fra Salutis. Hun snakker om helseeffekter ved nattarbeid.

Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Målgruppe er ledere som ikke har dette kurset tidligere.