Velkommen til kurssidene til
    Nore og Uvdal kommune! 
 Her publisere vi informasjon om ulike kurs, fagdager,  seminarer etc. som er relevante for ansatte i Nore og Uvdal kommune. På denne siden kan du søke etter kurs og melde deg på. 

Lokal superbruker:
Gro Oline Espeset Grøtjorden e.post adr.: gro.grotjorden@nore-og-uvdal.kommune.no


Nyansatt kurs for Nore og Uvdal kommune

Dette kurset skal alle i kommunen ta i løpet av den første tiden de er ansatt. Informasjonssikkerhet (Revidert utgave 2018)


Dette kurset inneholder en gjennomgang av de mest sentrale punktene i kommunens sikkerhetsprosedyrer. 

Informasjonssikkerhet handler om å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet på informasjon.


Grunnkurs i HMSDen gylne penn

«Den gylne pennen» er et grunnkurs som gir en innføring i de viktigste klarspråksteknikkene. I kurset møter vi innbyggere i ulike situasjoner der de mottar tekster fra det offentlige. En fagperson veileder og forklarer gjennom forelesninger og eksempler, og gjennom oppgaver får kursdeltakerne trene på å følge fagpersonens råd. 


Innsyn - opplæring i Offentleglova

Kurset gir deg innsikt i offentleglova, hvordan praktisere meroffentlighet og håndtere innsynskrav. Du får oversikt over de viktigste unntakene fra åpenhet og begrunnelsen for disse.
Strategisk kompetanseledelse

Dette kurset gir en innføring i de begreper, verktøy og metoder som benyttes i strategisk kompetanseledelse. Dette er en kursrekke på tre samlinger våren 2017. Kurset er åpent for deltagere fra de syv kommunene i Kongsbergregionen