Dette er et nettkurs i Hovedavtalen som er obligatorisk for alle ledere og tillitsvalgte i Modum kommune. Kurset skal være gjennomført før dere møter på samlinger om Hovedavtalen.

På samlingen vil vi gå igjennom de lokale formene for samarbeid, deriblant lokale veiledere, retningslinjer og rutiner. Du må ta med deg Hovedavtalen, enten digitalt eller i papirform, samt Modum kommunes veileder for medbestemmelse.

Det er obligatorisk at leder møter sammen med sine tillitsvalgte. 

Arbeidsgiver må legge til rette for tjenestefri for de tillitsvalgte, og de tillitsvalgte plikter å prioritere deltakelse.


Kurset er en innføring i hva som er viktig å ha kjennskap til som ny leder og hvordan finne frem til dette.


Om dette kurset

Da kurset inneholder lenker til dokumenter som kun er tilgjengelig på intranett, anbefales det å gjennomføre kurset på arbeidsplassen.


Du kan melde deg på kurset ved å klikke på Gå til kurs øverst til høyre.


Krav til teknisk utstyr: 

PC eller mobil enhet (fungerer best på PC) og høyttaler/hodetelefoner.

Kort tekst om kurset i beskrivelsesfeltet

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

  • Beskrivelse 
  • Læringsmål 
  • Målgruppe

holde hender

Mål for opplæringen

Hovedavtalen (heretter HA) er en svært viktig avtale med «kjøreregler» for arbeidsgiver og tillitsvalgte (heretter TV). Disse bør ha et godt samarbeid for å nå felles mål som:
- å utvikle gode tjenester av høy kvalitet 
- å skape trygge arbeidsplasser 
- meningsfylt arbeid 
- et godt arbeidsmiljø
En felles forståelse av sentrale begreper, bestemmelser, intensjoner og formål med HA er en forutsetning for å få til et slikt samarbeid. HA er lite detaljregulert – «en rammepreget avtale». HA gir dermed rom for lokale tilpasninger. Kommunestruktur, herunder ledelsesstruktur, er ulik og kommunene har dermed ulike behov - noe HA tar hensyn til. B-rundskrivet beskriver nærmere sentrale bestemmelser i HA.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere som behandler sensitive opplysninger må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere må ha.

Om dette kurset

Alle elever har etter Opplæringsloven rett til trygt og godt fysisk og psykososialt læringsmiljø. Kurset gir en introduksjon til arbeidet med elevenes læringsmiljø, og vil være et supplement til skolens ordinære arbeid med læringsmiljø.

Arbeidet i grunnskolen er med på å danne grunnlaget for barn og unges oppvekst og livsmestring. Dette må alle ansatte ved en skole bidra til.

Kurset er rettet mot alle som arbeider i grunnskolen.

Kort tekst om kurset i beskrivelsesfeltet

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

  • Beskrivelse 
  • Læringsmål 
  • Målgruppe

Dette kurset er ment for alle ansatte i Modum kommune. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt.

Om dette kurset

Kurset er delt opp i fire deler:

Del 1 - Innledning
Del 2 - Retningslinjer og reglementer
Del 3 - Informasjonssikkerhet
Del 4 - Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud