Kursene til Østre Toten kommune


Her kan du søke etter kurs og arrangementer som Østre Toten kommune arrangerer    - både klasseromskurs, fagdager, seminarer o. l., i tilleg til nettkurs ( e-læringskurs)

Gå via menyen under hvis du ønsker å se alle kurs som er bestemt avdeling arrangerer. 


Webinar - for ledere - Hvordan opprette årshjul i egen tjeneste/enhet


Målgruppe

Alle ledere som skal lage årshjul for sin tjeneste/enhet Kvalitetssystemet Compilo

Compilo er vårt kvalitets- og avvikssystem, der kan en planlegge egne årshjulaktiviteter i egen tjeneste og får også tilgang til overordnede årshjulsaktiviteter som er styrende i organisasjonen. Hvor godt dette verktøyet fungerer, er avhengig av hvilket behov og hvordan det blir brukt som et verktøy for styring i organisasjonen.

Forkunnskap

Ingen

Kursbeskrivelse

 På webinaret går vi gjennom

  • Roller og oppsett av årshjul
  • Hvordan planlegge  og legge aktivitetene inn
  • Sammenhengen mellom overordnet årshjul
  • Hvordan få aktivitetene inn i outlook kalender

Kurset holdes digitalt på teams, og dere får tilsendt teams innkalling etter påmelding.

Alle deltar aktiv ved å ha egen side i  kvalitetssystemet tilgjengelig.

Dette webinaret er for ledere som er ansatt i Østre Toten kommune


Som leder i Østre Toten kommune får du en viktig og spennende jobb. Det er også en jobb som stiller store krav til deg. 

Dette kurset er ment å gi deg en oversikt over  de grunnleggende områdene du trenger kunnskap om. 

Velkommen til Østre Toten kommune.


Dette e-læringskurset skal gi deg en innføring i noe av den viktigste informasjonen om det å arbeide i Østre Toten kommune. 

Vi håper at denne informasjonen gjør deg så trygg at du kan stille spørsmål til dine fremtidige kolleger eller din leder. I tillegg vet du nå hvor du finner en del nyttig informasjon hvis du måtte lure på noe i framtiden. 

 Lykke til!


Om dette kurset

Kurset er delt opp i fem deler:

Del 1 - Innledning
Del 2 - Retningslinjer og reglementer
Del 3 - Informasjonssikkerhet
Del 4 - Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud