Flerspråklighet

Dette er et kurs for ansatte i Statped som vil bygge på eller friske opp kunnskapen sin om temaet flerspråklighet. Dette kurset er ikke lagt tilrette for innlevering av en sluttoppgave, slik som PPTs etterutdanning er bygd opp, men man vil kunne følge hele opplæringsløpet, og gjennomføre refleksjonsoppgaver underveis som vanlig. Kurset består av 5 moduler, hvorav den første ligger som Intro Flerspråklighet i dette kurset, men også åpent på Youtube, og er en 20-minutters video som avslutter med refleksjonsoppgave.

Beskrivelse og gjennomføring

Første modul ligger åpent og forventes sett før oppstarten av modul 2. Deltakerne har i utgangspunktet 12 måneder til gjennomføring av hele etterutdanningen, forlengelse kan innvilges etter søknad. Pensumlitteratur ca 200 sider.  Fem moduler delt i ulike undertema, varighet ca 2 timer film. Det er forventet at deltakerne drøfter oppgaver med kolleger eller samarbeidspartnere, med utgangspunkt i egne pågående saker.  Levering av refleksjonsnotat på max fem sider. Leveres og skal godkjennes. Det er lagt opp til drøftinger med andre deltakere og fagperson fra Statped på en chatside underveis på de enkelte tema. Her kan det også stilles faglige og praktiske spørsmål til Statped.

Vi skal i dette kurset prøve å gi deg grunnleggende kunnskap om lyd, hørsel, hørselstap og tekniske hjelpemidler.

Dette er for at du skal få et bedre grunnlag for å forstå de utfordringer en hørselshemmet har i en skole eller læresituasjon og dermed lettere kunne legge til rette for at den hørselshemmete skal kunne få godt læringsutbytte.