Kurs arrangert av Hamar kommune


Her kan du søke etter kurs og arrangementer som Hamar kommune arrangerer - både klasseromkurs, fagdager, seminarer o.l. i tillegg til nettkurs (e-læring).Informasjonsmøte om rutiner vedrørende NAV-refusjon (sykelønnsordningen).

Opplæring i ny personvernlov for ledere og ansatte.

Opplæring i ny personvernlov for ledere og ansatte.

Kurset gir en gjennomgang av hva som må være med i en databehandleravtale. Vi vil se nærmere på hva en databehandleravtalen må inneholde og hva den skal og kan regulere. Dernest vil vi gå igjennom sammenhengen mellom informasjonen i behandlingsprotokoll og resultatet av en DPIA/risikoanalyse og hvordan det bør og kan definere hva databehandleravtale skal regulere.

 Kurset blir hold i møterom Idealtomta/Sandtomta i Statens Hus.Kurs i ESA for saksbehandler. Lære å åpne, lese og svare på post. Opprette brev og notater. Kurset passer for nybegynnere og de som er litt øvet.Kurs i ESA for saksbehandler. Lære å åpne, lese og svare på post. Opprette brev og notater. Kurset passer for nybegynnere og de som er litt øvet.Etter art 28 i den nye personvernforordningen skal det inngås avtale mellom den behandlingsansvarlig og databehandler når en behandling utføres på vegne av en behandlingsansvarlig.  Hva skal være med i en slik avtale? Og hva kan være med?  Er det forhold en skal være særlig oppmerksom på? Disse og flere spørsmål vil bli berørt i dette kurset

Følgende vil bli behandlet: 

·       Databehandleravtalen i et avtalerettslig perspektiv

·       Hva er DPIA og hvilken rolle bør en DPIA ha for innholdet i en databehandler-avtale

·       Forordningens MÅ-krav og ellers hva en databehandler-avtale kan og bør regulere. 

·       Kort om avtalebrudd/opphør.


Spørsmål om kurset kan rettes til personvernombud Elisabeth K. Koppe, på mail ekk@hamar.kommune.no eller telefon 482 16 722Kurs i ESA for saksbehandler. Lære å åpne, lese og svare på post. Opprette brev og notater. Kurset passer for nybegynnere og de som er litt øvet.Kurs i ESA for saksbehandler. Lære å åpne, lese og svare på post. Opprette brev og notater. Kurset passer for nybegynnere og de som er litt øvet.Kurs i ESA for saksbehandler. Lære å åpne, lese og svare på post. Opprette brev og notater. Kurset passer for nybegynnere og de som er litt øvet.