Sola kommunes kurstilbud.

Bildet viser Sola ruinkirke

Her vil du finne kurs som Sola kommune ønsker å tilby deg som ansatt.

For deg som allerede er registrert som bruker under Sola kommune: logge inn via kommune/fylkeskommune og finn Sola kommune. Du kommer rett inn uten 2 trinns pålogging.

For deg som nyansatt og førstegangsbruker: må du logge inn via ID portalen. Fremgangsmåten for registrering finner du på intranettet. 

Her kan du søke både nettkurs (e- læring), blandet kursopplegg (både e-læring og klasseromskurs) og arrangementer som Sola kommune arrangerer.

Foreløpig er det først og fremst digitale kurs som ligger her.