Sola kommunes kurstilbud.

Her vil du etter hvert Bildet viser Sola ruinkirkefinne kurs som Sola kommune ønsker å tilby deg som ansatt.

Her kan du søke både nettkurs (e- læring), blandet kursopplegg (både e-læring og klasseromskurs) og arrangementer som Sola kommune arrangerer.


For videomøter med innbyggere har Sola kommune valgt å bruke 

 • NHN Join  (Norsk helsenett) 

Løsningen har kryptert kommunikasjon og tilfredsstiller krav for sikker kommunikasjon.   

Bruk av videomøter for å yte hjelp skal bygge på brukers implisitte samtykke, som ved en fysisk konsultasjon. Samtykke anses gitt ved å delta i videokonsultasjonen. Grunnlag for behandling av helse- og personopplysninger følger av helselovgivningen og dokumentasjonsplikten.  

Om dette kurset

Mål for kurset er at dere skal være trygge i bruk av Join.

Kurset består av brukerveiledning som er laget av Join


Dette kurset er for deg som har en administrativ rolle eller lederstilling, og deg som i hovedsak bruker PC som hovedverktøy i løpet av arbeidsdagen. 

Dette kurset gir deg en grunnleggende opplæring i Office 365 og Teams.

 • Hva er Office 365 og Teams
 • Kommunikasjon i Teams
 • Dokumenthåndtering i Teams
 • Søk og gode tips i Teams


I Sola kommune er det mulighet for videokonsultasjon og kurs med brukere i løsningen Microsoft Teams. Løsningen har kryptert kommunikasjon og tilfredsstiller krav for sikker kommunikasjon. Likevel skal løsningen ikke brukes til å dele sensitiv informasjon eller personopplysninger i form at skjermdeling, deling av dokumenter eller i møtechat.


Denne opplæringen er obligatorisk for alle som skal gjennomføre videokonsultasjoner og/eller kurs med brukere. 

Dette kurset er for deg som ikke har en administrativ rolle eller lederstilling, og deg som i hovedsak ikke bruker PC som hovedverktøy i løpet av arbeidsdagen. 

Dette kurset gir deg en grunnleggende opplæring i Office 365 og Teams.

 • Hva er Office 365 og Teams
 • Kommunikasjon i Teams
 • Dokumenthåndtering i Teams
 • Søk og gode tips i Teams


Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

Pass på at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til publisering/påmelding. 

Om dette kurset

Kurspresentasjonen her bør være omfattende. Skriv slik at den blir kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Beskrivelsen bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.


Strategisk kompetansestyring gir en innføring i kompetanseplanlegging og utvikling av kompetanseplan og tiltaksplan. Kurset er utviklet av Kristiansund kommune og basert på erfaringer i Seljord kommune er det her gjort til en kommunenøytral mal som kommuner kan ta utgangspunkt i for å tilpasse til egen kommune.

Om dette kurset

Kursets innhold

 • Forutsetninger
 • Kompetanseplanlegging
 • Kompetanseplan
 • Tiltaksplan
 • Evaluering og oppfølging

Målgruppe

 • Mellomledere
 • Enhetsledere

Passeringstest og kursbevis

 • På slutten av kursert må du gjennomføre en passeringstest
 • Passeringstesten består av syv spørsmål
 • Du må svare riktig på alle spørsmålene for å bestå testen
 • Når du har vært igjennom alle leksjonene, samt bestått testen får du automatisk utdelt kursbevis.
Sola kommune skal igjen gjennomføre KS sin 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse. I nettkurset får du oppfriskning og kjennskap til undersøkelsen og de ti faktorene. Kurset er særlig anbefalt for ledere og personalmedarbeidere, men kan også være aktuelt for andre ansatte.

Tekniske krav: Det vil bli vist video i kurset og det er mulig å få opplest teksten. Ha derfor klar høretelefoner eller høyttaler. I opplest tekst er det Bergen kommunes utgave som er brukt. Vi takker for at vi fikk bruke Bergen kommunes presentasjon