Sola kommunes kurstilbud.

Bildet viser Sola ruinkirke

Her vil du finne kurs som Sola kommune ønsker å tilby deg som ansatt.

For deg som allerede er registrert som bruker under Sola kommune: logge inn via kommune/fylkeskommune og finn Sola kommune. Du kommer rett inn uten 2 trinns pålogging.

For deg som nyansatt og førstegangsbruker: må du logge inn via ID portalen. Fremgangsmåten for registrering finner du på intranettet. 

Her kan du søke både nettkurs (e- læring), blandet kursopplegg (både e-læring og klasseromskurs) og arrangementer som Sola kommune arrangerer.

Foreløpig er det først og fremst digitale kurs som ligger her.


Kurset går over to formiddager. Ved å melde deg på dette kurset forplikter du deg til å delta på to fredager; del 1 og del 2. Grupper på 8 personer.

Dag 1: Hvordan jobber vi med kommunikasjon i Sola, klarspråk, tips og triks ang PowerPoint og bildebruk

Dag 2: hvordan nå ut med et budskap, hva gjør du når journalisten ringer? Tips og praktiske øvelser. 
 


Velkommen som lærling i Sola kommune. Kurset er beregnet på nye medarbeider i kommunen. Kurset inneholder ikke et fullstendig opplæringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som nyansatt lærling i kommunen.

Dette kurset

Kurset er delt opp i fem deler:

Del 1 - Innledning
Del 2 - Arbeidsforholdet ditt
Del 3 - Du som lærling i Sola kommune 
Del 4 - Informasjonssikkerhet
Del 5 - Systemer og verktøy
Del 6 - Avslutning

I hver del er det flere sider - du må trykke på trekanten under for å gå videre til neste side

Når du er ferdig med en del, navigerer du videre ved å bruke menyen på høyre side.

Til slutt kommer det en test. Når du har fullført den kan du ta ut kursbevis.

Dette kurset er ment for de som driver med administrative oppgaver og sitter med registrering og endring av stillinger til ansatte. Ledere, konsulenter og rådgivere som personalmelding. 

Kurset vil vise deg hvordan du: 

  • opprette personalmelding til en nyansatt
  • opprette personalmelding for ny stilling 
  • endrer stillinger
  • gjenbruk av stillingsID
  • avslutte stillinger og avslutte ansettelsesforhold 
  • det som ikke skal personalmeldes 

Vi anbefaler alle som skriver personalmeldinger å gjennomføre hele kurset et gang, etter det kan dette bli brukt som et oppslagsverktøy. Lykke til!