Sola kommunes kurstilbud.

Her vil du etter hvert Bildet viser Sola ruinkirkefinne kurs som Sola kommune ønsker å tilby deg som ansatt.

Her kan du søke både nettkurs (e- læring), blandet kursopplegg (både e-læring og klasseromskurs) og arrangementer som Sola kommune arrangerer.


For videomøter med innbyggere har Sola kommune valgt å bruke 

  • NHN Join  (Norsk helsenett) 

Løsningen har kryptert kommunikasjon og tilfredsstiller krav for sikker kommunikasjon.   

Bruk av videomøter for å yte hjelp skal bygge på brukers implisitte samtykke, som ved en fysisk konsultasjon. Samtykke anses gitt ved å delta i videokonsultasjonen. Grunnlag for behandling av helse- og personopplysninger følger av helselovgivningen og dokumentasjonsplikten.  

Om dette kurset

Mål for kurset er at dere skal være trygge i bruk av Join.

Kurset består av brukerveiledning som er laget av Join