Sola kommunes kurstilbud.

Her vil du etter hvert Bildet viser Sola ruinkirkefinne kurs som Sola kommune ønsker å tilby deg som ansatt.

Når du skal logge deg inn, så finn Sola kommune og du kommer rett inn uten 2 trinns pålogging.

Her kan du søke både nettkurs (e- læring), blandet kursopplegg (både e-læring og klasseromskurs) og arrangementer som Sola kommune arrangerer.

Foreløpig er det først og fremst digitale kurs som ligger her.


​10-faktorundersøkelsen er Sola kommunes medarbeiderundersøkelse. Undersøkelsen er utviklet av KS og Kommuneforlaget.

Medarbeiderundersøkelsen omfatter ti spesielt utvalgte faktorer. Les heftet 10 faktor; en innføring om du vil vite mer om de 10 faktorene. Eller gå igjennom kurset 10 faktor hos oss.

Du har gjennomført en medarbeiderundersøkelse - hva nå? 

Du har fått resultatene av medarbeiderundersøkelsen 10 faktor for din virksomhet /avdeling. Dette kurset vil veilede deg for hvordan du skal bruke resultatene, og jobbe med å utvikle deg som leder og din virksomhet/ avdeling. Kurset gir deg konkrete metoder og verktøy for å kunne sette i gang gode dialoger og prosesser i virksomheten din. 

Målet er at du som leder skal vite hvordan bruke resultatene på en god måte som skaper god arbeidskultur, og bidrar til bedre tjenester og leveranser? 

For videomøter med innbyggere har Sola kommune valgt å bruke 

  • NHN Join  (Norsk helsenett) 

Løsningen har kryptert kommunikasjon og tilfredsstiller krav for sikker kommunikasjon.   

Bruk av videomøter for å yte hjelp skal bygge på brukers implisitte samtykke, som ved en fysisk konsultasjon. Samtykke anses gitt ved å delta i videokonsultasjonen. Grunnlag for behandling av helse- og personopplysninger følger av helselovgivningen og dokumentasjonsplikten.  

Om dette kurset

Mål for kurset er at dere skal være trygge i bruk av Join.

Kurset består av brukerveiledning som er laget av Join