Sola kommunes kurstilbud.

Her vil du etter hvert Bildet viser Sola ruinkirkefinne kurs som Sola kommune ønsker å tilby deg som ansatt.

Her kan du søke både nettkurs (e- læring)og arrangementer som Sola kommune arrangerer.


Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere som behandler sensitive opplysninger må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.

Økonomistyring gir handlingsrom

Velkommen som ny leder i Sola kommune.

Vi vet at det er mange ting du lurer på som ny leder og vi håper kurset vil gjøre deg nysgjerrig på kommunen, og gi deg støtte på veien.

Her vil vi presentere litt mer om våre verdier, våre satsningsområder og vise fellessystemene vi bruker

Lykke til!

Om dette kurset

Om dette kurset:

Kurset er for deg som er ny som leder i Sola kommune. Stabene presenterer tema som er viktig at blir operative raskt.

I tillegg presenterer vi de viktigste systemene du har bruk for, det gjelder Visma HRM, Visma økonomi, 

Sak og arkivsystemet Websak og Compilo som er vårt kvalitetssystem.
Noen av leksjonene vil bli fulgt av spørsmål der du kan teste deg selv.