Sola kommunes kurstilbud.

Bildet viser Sola ruinkirke

Her vil du finne kurs som Sola kommune ønsker å tilby deg som ansatt.

Du logger på på ved bruk av ID portalen. 

For deg som nyansatt og førstegangsbruker: må du logge inn og opprette en bruker tilknyttet Sola kommune. Fremgangsmåten for registrering finner du på intranettet. 

Her kan du søke både nettkurs (e- læring), blandet kursopplegg (både e-læring og klasseromskurs) og arrangementer som Sola kommune arrangerer.

Foreløpig er det først og fremst digitale kurs som ligger her.


Kommunikasjonsrådgiver, Astrid Nodland Kræmer, holder kurs i klarspråk. Kurset tar for seg hva klarspråk er og vil være nyttig for alle som skriver i jobben. 

Tema som vi skal kommer inn på er:

 • Hva gjør det vanskelig å skrive klart?
 • Hvilken jobb skal teksten gjøre?
 • Hva er god struktur i tekst?
 • Hvilke ord bør vi bruke for å skrive klart?
 • Hvordan får vi frem roller og ansvar?
 • Hvordan skriver vi korrekt?

Målgruppe: Alle som skriver i jobben sin og har kontakt med innbyggere


Forvaltningsrett

Kommuneadvokat Joakim Zahl Fjell vil holde innføringskurs i generell forvaltningsrett. Kurset vil ta for seg de ulike elementene i forvaltningsloven, og vil være nyttig for både nye og mer erfarne saksbehandlere i Sola kommune. 

Målgruppe

 • Ledere
 • Saksbehandlere

Dette kurset gir deg en grunnleggende opplæring i Office 365 og Teams.

 • Introduksjon til Teams. Hva er Office 365 og Teams
 • Kommunikasjon i Teams
 • Dokumenthåndtering i Teams
 • Finn frem i Teams
 • Varsling
 • Sikkerhet og autentisering
 • Office.com
 • Outlook online


Del 5  tar deg igjennom bruk av Teams for videokonsultasjoner og kurs. Denne opplæringen er obligatorisk for alle som skal gjennomføre videokonsultasjoner og/eller kurs med brukere. Løsningen skal ikke brukes til å dele sensitiv informasjon eller personopplysninger i form at skjermdeling, deling av dokumenter eller i møtechat.Velkommen som lærling i Sola kommune. Kurset er beregnet på nye medarbeider i kommunen. Kurset inneholder ikke et fullstendig opplæringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som nyansatt lærling i kommunen.

Dette kurset

Kurset er delt opp i fem deler:

Del 1 - Innledning
Del 2 - Arbeidsforholdet ditt
Del 3 - Du som lærling i Sola kommune 
Del 4 - Informasjonssikkerhet
Del 5 - Systemer og verktøy
Del 6 - Avslutning

I hver del er det flere sider - du må trykke på trekanten under for å gå videre til neste side

Når du er ferdig med en del, navigerer du videre ved å bruke menyen på høyre side.

Til slutt kommer det en test. Når du har fullført den kan du ta ut kursbevis.

Dette kurset er ment for de som driver med administrative oppgaver og sitter med registrering og endring av stillinger til ansatte. Ledere, konsulenter og rådgivere som personalmelding. 

Kurset vil vise deg hvordan du: 

 • opprette personalmelding til en nyansatt
 • opprette personalmelding for ny stilling 
 • endrer stillinger
 • gjenbruk av stillingsID
 • avslutte stillinger og avslutte ansettelsesforhold 
 • det som ikke skal personalmeldes 

Vi anbefaler alle som skriver personalmeldinger å gjennomføre hele kurset et gang, etter det kan dette bli brukt som et oppslagsverktøy. Lykke til!