Sola kommunes kurstilbud.

Her vil du etter hvert Bildet viser Sola ruinkirkefinne kurs som Sola kommune ønsker å tilby deg som ansatt.

Her kan du søke både nettkurs (e- læring), blandet kursopplegg (både e-læring og klasseromskurs) og arrangementer som Sola kommune arrangerer.Sola kommune skal igjen gjennomføre KS sin 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse. I nettkurset får du oppfriskning og kjennskap til undersøkelsen og de ti faktorene. Kurset er særlig anbefalt for ledere og personalmedarbeidere, men kan også være aktuelt for andre ansatte.

Tekniske krav: Det vil bli vist video i kurset og det er mulig å få opplest teksten. Ha derfor klar høretelefoner eller høyttaler. I opplest tekst er det Bergen kommunes utgave som er brukt. Vi takker for at vi fikk bruke Bergen kommunes presentasjon