Kurs fra levekår i Sola kommune

Som ressursperson innen velferdsteknologi har du en viktig rolle. Du er en av mange i et tverrfaglig team som bidrar til å sikre at våre velferdsteknologiske systemer er oppdatert og at kommunen kan tilby en trygg tjeneste til våre innbyggere.

I dette kurset får du en gjennomgang av NetNordic Omsorg som er hovedprogrammet vi bruker for å legge til og fjerne utstyr og ansatte. Du vil og lære hvordan du melder feil til NetNordic sin serviceportal, ServiceNow.Informasjonssikkerhet:

Hva må vi ta hensyn til i Sola kommune når det gjelder informasjonssikkerhet?


- hva

- begreper

- praksis

Om dette kurset

Kurset gir en innføring og oversikt over viktige elementer i hvordan vi skal behandle informasjon og data i jobben vår.