Kurs fra levekår i Sola kommune

Informasjonssikkerhet:

Hva må vi ta hensyn til i Sola kommune når det gjelder informasjonssikkerhet?


- hva

- begreper

- praksis

Om dette kurset

Kurset gir en innføring og oversikt over viktige elementer i hvordan vi skal behandle informasjon og data i jobben vår.