Dette er en passeringstest for deltakere på legemiddelhåndteringskurset.

Dette kurset er ment for nyansatte i kommunene. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men er ment å gi en nyansatt en god start i arbeidet i kommunen.