Forvaltning av KS Læring

For å støtte kompetanse i kommunal sektor tilbyr KS fellesløsningen KS Læring. KS Læring er et kompetansefellesskap for strategisk kompetansestyring via en nasjonal løsning for deling av kunnskap og kompetanseheving for ansatte, ledere og folkevalgte i kommunal sektor. 

KS Læring har fire sider:

 • et kompetansefellesskap for strategisk kompetansestyring på den ene siden
  - nå over 300 000 ansatte, ledere og folkevalgte i kommunal sektor.
 • et styringssystem for medlemmenes kompetanse på den andre siden
  - ledere med ansvar for egne ansattes kompetanse i rundt 180 kommuner og fylkeskommuner med avtale får tilgang til rapporter om sine ansatte.
 • en delingsarena for av planer og kompetansetiltak på den tredje siden 
  - kommuner og fylkeskommuner med avtale kan dele sine kompetansetiltak og andre kan gjenbruke disse direkte eller lage egne forbedrede versjoner så lenge opphavet krediteres, nå over 16 000 i produksjon.
 • og en vurderingsløsning eller læringsplattform på den fjerde siden
  - løsningen er bygget for å dele kunnskap og være en vurderingsplattform for kompetansetiltak, en læringsplattform, altså ikke bare en publiseringsplattform. Kan derfor også brukes til passeringstester og automatisk tildeling av digitalt diplom om ønskelig.
   

KS styrker forvaltningen av KS Læring i takt med bruken av løsningen. KS vurderer hvordan KS kan ta et større redaktøransvar for innhold i KS Læring.Brukerrådet 2019-2021

Medlem Sigurd Eliassen, Kristiansand kommune

Medlem Geir Wedel Hestdahl, Trondheim kommune/DigUt

Medlem Barbro Sofie Lie, Bergen kommune

Medlem Hildegunn Fischer, Vestland fylkeskommune

Medlem Brit Maria Marcussen, Arendal kommune

Medlem Hege Kristin Sjåvik Hånde, Kristiansund kommune

1. vara Arild Risvik, Bjugn kommune/Fosenregionen

2. vara Tommy Østlund, Stange kommune

3. vara Inger-Lise Eilertsen, Harstad kommune


Tilgang til brukerrådet

Kommunenes superbrukere har lesetilgang til saksdokumenter og forum for KS Læring-brukerråd. Innspill til sakene i brukerrådet kan skrives i eget forum.

Sist endret: tirsdag, 1. desember 2020, 15:28