Forvaltning av KS Læring

For å støtte kompetanse i kommunal sektor tilbyr KS fellesløsningen KS Læring. KS Læring er et kompetansefellesskap for strategisk kompetansestyring via en nasjonal løsning for deling av kunnskap og kompetanseheving for ansatte, ledere og folkevalgte i kommunal sektor. 

 


KS styrker forvaltningen av KS Læring i takt med bruken av løsningen. KS vurderer hvordan KS kan ta et større redaktøransvar for innhold i KS Læring.Brukerrådet 2021 og 2022 (valgt inn januar 2021)

  • Barbro Sofie Lie: Bergen kommune

  • Tore Anton Tellevik: Kvam kommune

  • Hildegunn Tytingvåg Fischer: Vestland fylkeskommune

  • Lars Terje Pedersen: Oslo kommune

  • Anita Kristoffersen: Lier kommune

  • Linda Morch: Stavanger kommune

  • Ellen Sagengen: Gran kommune

  • Heidi Johansen: Sarpsborg kommune

  • May-Liz Bjørnevik Tho: Trondheim kommune

Møtes på Teams hver fjerde torsdag

Nytt valg blir etter planen gjennomført høsten 2022/tidlig vår 2023Tilgang til brukerrådet

Kommunenes superbrukere har lesetilgang til saksdokumenter og forum for KS Læring-brukerråd. Innspill til sakene i brukerrådet kan skrives i eget forum.

Sist endret: onsdag, 4. mai 2022, 12:07