Dette er en passeringstest for deltakere på grunnkurs i legemiddelhåndtering i Flekkefjord kommune.