KulurhusetKurs arrangert av Vennesla kommune

Vennesla kommune samler alle kurs for deg som er ansatt.

Her kan du søke etter kurs og arrangementer som Vennesla kommune arrangerer - både klasseromskurs, fagdager, seminarer o.l., i tillegg til nettkurs (e-læringskurs).

Gå via menyen nederst her hvis du ønsker å se alle kurs som er lagt inn av Vennesla kommune. Hvis du skriver i søkefeltet, vi du få treff på kurs i hele KS Læring (alle kommuner) som inneholder søkeordene dine.

Anbefaling: Skriv Vennesla bak søkeordet ditt for å begrense treffet til kommunens egne kurs.

Bedriftshelsetjenesten Falck Helse holder kurs i førstehjelp for alle ansatte på Herredshuset.
Kursets varighet er 3 timer og inneholder:

Hva er førstehjelp
Sikkerhet på skadested og varsling
ABC undersøkelse
Praktisk HLR, hjertestarter og generell førstehjelp
Teori om sykdom og skader

Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.Vennesla kommune har vedtatt å ta i bruk 10-faktor medarbeiderundersøkelse. I dette nettbaserte kurset får du kjennskap til undersøkelsen og de ti faktorene. Kurset er særlig anbefalt for ledere og personalmedarbeidere, men kan også være aktuelt for andre ansatte.


Om dette kurset


Tekniske krav: Det vil bli vist video i kurset og mulighet for å få opplest tekst noen plasser, ha derfor klar høretelefoner eller høyttaler. 

Dette kurset er ment for ansatte i kommunen. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt i kommunen.


Om dette kurset

Kurset er delt inn i 7 deler:

  • Velkommen
  • Ditt arbeidsforhold
  • Tillitsvalgtordningen
  • Informasjonssikkerhet
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Etikk
  • Varsling