Kurs arrangert av Vennesla kommune

Vennesla kommune samler alle kurs for deg som er ansatt.

Her kan du søke etter kurs og arrangementer som Vennesla kommune arrangerer - både klasseromskurs, fagdager, seminarer o.l., i tillegg til nettkurs (e-læringskurs).

Gå via menyen nederst her hvis du ønsker å se alle kurs som er lagt inn av Vennesla kommune. Hvis du skriver i søkefeltet, vi du få treff på kurs i hele KS Læring (alle kommuner) som inneholder søkeordene dine.

Anbefaling: Skriv Vennesla bak søkeordet ditt for å begrense treffet til kommunens egne kurs.

Alle ansatte som registrerer personalmeldinger og foretar attestasjoner av reiseregning m.m innkalles til kurs.
Kurset er obligatorisk for deg som utfører merkantile funksjoner knyttet til lønn og personal.

Statens pensjonskasse holder kurs for ansatte i Vennesla kommune 26. mars.
Målgruppen er undervisningspersonalet i skolen født i 1964 eller tidligere.
Kurset kan ta inntil 35 deltakere.

Kurset inneholder bl.a informasjon om ulike typer pensjon, pensjonskalkulator, boliglån og forslaget til ny tjenestepensjon.

Rådmannen innkaller alle ansatte i stabene, samt servicetorget og de hovedtillitsvalgte til en samling på Hunsøya 26. februar.
(Dette gjelder stabene i seksjon for helse- og omsorg, økonomiseksjonen, seksjon for oppvekst, seksjon for samfunnsutvikling og organisasjonsseksjonen)


Vennesla kommune har vedtatt å ta i bruk 10-faktor medarbeiderundersøkelse. I dette nettbaserte kurset får du kjennskap til undersøkelsen og de ti faktorene. Kurset er særlig anbefalt for ledere og personalmedarbeidere, men kan også være aktuelt for andre ansatte.


Dette kurset er ment for ansatte i kommunen. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt i kommunen.