Velkommen til Frogn Kommunes kompetanseside

Her kan du søke etter kurs og opplæringsarrangementer for Frogn kommune

Du vil finne klasseromskurs, e-læringskurs, seminarer med mer og du er nå et klikk unna din videreutvikling i Frogn Kommune!

Frogn kommune


Om dette kurset

Dette kurset tar for seg kvalitetssystemet Compilo og vil gi deg en grunnleggende gjennomgang av de viktigste funksjonene.

Kurset er ment for ansatte i Frogn kommune, og før du tar dette kurset skal du ha gjennomført kurset "Nyansatt i Frogn kommune". 


Innhold

Dette kurset er delt inn i åtte deler: 

1. Kvalitetssystem

2. Startsiden i Compilo

3. Melde avvik og hvordan leder behandler avvik i Compilo

4. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

5. Hvordan finne dokumenter

6. Mobilutgave av Compilo

7. Opplæring og hjelp  

8. Avslutning