Om dette kurset

I dette kurset vil du introduseres for mal for saksfremlegg i Lier kommune. Du vil også få noen tips på veien når du skal skrive saker.

Fyll inn ingress, kurssammendrag her.

Om dette kurset

Her kommer det en fyldigere kursbeskrivelse.

Om dette kurset

Dette kurset er rettet mot ledere / avviksbehandlere i Lier kommune.

På dette kurset vil du lære om

1. Avvik
  • hvordan håndtere et avvik
  • gjøre endringer i et avvik
  • opprette og tildele et tiltak
  • lukke avviket

2. Legge inn vikar 

3. Dokumentbibliotek
  • Godkjenne dokumenter
  • Legge dokumenter på leseliste
4. Årshjul

Alle ansatte i Lier kommune skal også gjennomføre Grunnkurs i Rettesnora. Se manualer i Compilo for nærmere beskrivelser. 


Fyll inn ingress, kurssammendrag her.

Om dette kurset

Her kommer det en fyldigere kursbeskrivelse.

Om kurset

Dette kurset gjelder for alle ansatte i Lier kommune og skal gi deg en gjennomgang av

  • hva et kvalitetssystem er
  • hvordan vi jobber med avvikshåndtering 
  • hvordan du melder avvik
  • hvordan du finner dokumenter 


Prosjektportalen 365 er en fullstendig løsning for prosjektstyring bygget i Office 365. Prosjektportalen er basert på Difis Prosjektveiviser og er dermed spesielt tilrettelagt for norske forhold. 

Om dette kurset

Gjennom kurset vil du lære deg å ta kontroll på prosjektene dine ved å ta i bruk Prosjektportalen. Du vil også lære hvordan du kan ta nytte av andre Office verktøy slik som Planner og Teams. 

For å få mest mulig utbytte av kurset anbefaler vi deg å melde deg på kurs i Prosjektledelse som holdes jevnlig av Utviklingsenheten i Lier kommune, da mye av veiledningen vil være basert på metodikken fra Prosjektlederkurset. 

Denne e-læringen vil gi deg en god oversikt over hvordan Elements Arkivar fungerer.  

Kurset gir en innføring i de viktigste funksjoner og arbeidsmåter som man må beherske for å bruke Elements på en god måte. 

Kurset dekker de områder som tilfaller arkivtjenesten, som mottak og registrering av inngående post, 
journalføring, klassering, oppfølging og avslutning av saker, flytting og sletting av saker og journalposter m.m. 
Vi lærer deg hvordan en elektronisk sak er bygget opp og går grundig igjennom Elements brukergrensesnitt.

Målgruppen er arkivarpersonell og brukere av Elements. 

I denne e-læringen vil du bli bedre kjent med Elements, som er et sak og arkivsystem for saksbehandlere og ledere.

E-læringene er bygget opp slik at du kan se alle kapitlene i den rekkefølgen de ligger, eller du kan velge ut de eller den filmen som er aktuell for din problemstilling. 

Etter å ha sett samtlige filmer er målet at du skal kunne håndtere og bruke saksbehandling på en god og effektiv måte.


Når du kommer inn i kurset finner du innholdet i kurset ved å gå til innholdsfortegnelsen på høyre side.   Start ved å trykke på "Saksgang i Lier kommune". 

 

I denne e-læringen tar vi for oss de oppgavene som gjelder spesielt for deg som er leder i virksomheten.  

Du vil lære:

- Fordeling av post
- Godkjenning av dokumenter
- Sende dokumenter på høringsrunde
- Velge stedfortreder

 

Når du kommer inn i kurset finner du innholdet i kurset ved å gå til innholdsfortegnelsen på høyre side.   Start ved å trykke på "Saksgang i Lier kommune"