Denne e-læringen vil gi deg en god oversikt over hvordan Elements Arkivar fungerer.  

Kurset gir en innføring i de viktigste funksjoner og arbeidsmåter som man må beherske for å bruke Elements på en god måte. 

Kurset dekker de områder som tilfaller arkivtjenesten, som mottak og registrering av inngående post, 
journalføring, klassering, oppfølging og avslutning av saker, flytting og sletting av saker og journalposter m.m. 
Vi lærer deg hvordan en elektronisk sak er bygget opp og går grundig igjennom Elements brukergrensesnitt.

Målgruppen er arkivarpersonell og brukere av Elements. 

I denne e-læringen vil du bli bedre kjent med Elements, som er et sak og arkivsystem for saksbehandlere og ledere.

E-læringene er bygget opp slik at du kan se alle kapitlene i den rekkefølgen de ligger, eller du kan velge ut de eller den filmen som er aktuell for din problemstilling. 

Etter å ha sett samtlige filmer er målet at du skal kunne håndtere og bruke saksbehandling på en god og effektiv måte.


Når du kommer inn i kurset finner du innholdet i kurset ved å gå til innholdsfortegnelsen på høyre side.   Start ved å trykke på "Saksgang i Lier kommune". 

 

I denne e-læringen tar vi for oss de oppgavene som gjelder spesielt for deg som er leder i virksomheten.  

Du vil lære:

- Fordeling av post
- Godkjenning av dokumenter
- Sende dokumenter på høringsrunde
- Velge stedfortreder

 

Når du kommer inn i kurset finner du innholdet i kurset ved å gå til innholdsfortegnelsen på høyre side.   Start ved å trykke på "Saksgang i Lier kommune"