For å ta denne testen, må du først gjennomføre Kurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere og assistenter. 
Testen skal tas på arbeidsplassen, og tidspunkt avtales med leder. Du trenger et passord for å ta denne testen.

For å få delegasjon i legemiddelhåndtering, kreves det fullført Kurs i legemiddelhåndtering samt bestått passeringstest.
Du må i tillegg gjennomføre praktisk oppdatering på arbeidsplassen (eget skjema).

Når du har bestått testen, er den gyldig i 4 år. Testen vil framkomme som grønn på din startside, i perioden den er gyldig.
Den vil framkomme som rød, når den ikke lenger er gyldig.Om dette kurset