Kurset gir innføring i generell førstehjelp

  • Hjerte- og lungeredning uten hjertestarter
  • Sideleie
  • Fjerning av fremmedlegeme i halsen
  • Stans av blødninger


Del 1 E-læringskurs

E-læringskurset blir tilgjengelig 14 dager før den praktiske delen.

Tid: Du kan bruke den tiden du behøver innenfor de 14 dagene kurset er tilgjengelig.

Nettkurset gjennomfører du her.
Se på videoene og les oppsummeringen. Dette skal du ha gjort før den praktiske delen.


Del 2 Praktisk trening

Det kreves 80 % riktige svar i e-læringstesten før du kan delta på del 2.

Tid: 1,5 time

Etter at du har gjennomført nettdelen av kurset, skal du delta på en samling.
Her vil vi repetere noe av det du har lært her, samt gå igjennom disse temaene med praktiske øvelser:

  • Vurdering av livløs person
  • ABC/ HLR
  • Fremmedlegeme i luftveiene
  • Stans av blødninger
  • Sideleie

Denne delen av kurset gjennomføres på tid og sted som du finner på kursets forside.

Du mottar kursbevis når den praktiske delen er gjennomført.

Lykke til!Dette kurset er for deg som er nyansatt i Kristiansund kommune. Kurset gjennomgår det viktigste du må kjenne til som ansatt i kommunen.

Innhold

Del 1 Innledning

Del 2 Intranett

Del 3 Min side i Visma

Del 4 Kompetansestyringssystemet

Del 5 Kristiansund kommune

Del 6 Informasjonssikkerhet

Del 7 Tillitsvalgt og verneombud

Del 8 Compilo

Del 9 Avslutning