Grunnkurs i arbeidsmiljøkunnskap

Opplæringstilbud etter krav i arbeidsmiljøloven § 3-5 og § 6-5 første ledd og § 7-4.

Kurset er obligatorisk for nye ledere, tillitsvalgte og verneombud, jf. krav i arbeidsmiljøloven § 3-5, § 6-5 og § 7-4. 

Kursholdere: Personal- og organisasjonsavdelingen ved HMS rådgiver, HVO og bedriftshelsetjenesten.

Kurset består av e-læring og to kursdager. Du må levere en hjemmeoppgave før kursdag 1 og 2. Dette er obligatorisk for at kurset ditt skal bli godkjent.

Vel møtt til HMS kurs

Bilde opphavsrett: pch.vector på Freepik.com


Grunnkurs i arbeidsmiljøkunnskap

Opplæringstilbud etter krav i arbeidsmiljøloven § 3-5 og § 6-5 første ledd og § 7-4.

Kurset er obligatorisk for nye ledere, tillitsvalgte og verneombud, jf. krav i arbeidsmiljøloven § 3-5, § 6-5 og § 7-4. 

Kursholdere: Personal- og organisasjonsavdelingen ved HMS rådgiver, HVO og bedriftshelsetjenesten.

Kurset består av e-læring og to kursdager. Du må levere en hjemmeoppgave før kursdag 1 og 2. Dette er obligatorisk for at kurset ditt skal bli godkjent.

Vel møtt til HMS kurs

Bilde opphavsrett: pch.vector på Freepik.com


Grunnkurs i arbeidsmiljøkunnskap

Opplæringstilbud etter krav i arbeidsmiljøloven § 3-5 og § 6-5 første ledd og § 7-4.

Kurset er obligatorisk for nye ledere, tillitsvalgte og verneombud, jf. krav i arbeidsmiljøloven § 3-5, § 6-5 og § 7-4. 

Kursholdere: Personal- og organisasjonsavdelingen ved HMS rådgiver, HVO og bedriftshelsetjenesten.

Kurset består av e-læring og to kursdager. Du må levere en hjemmeoppgave før kursdag 1 og 2. Dette er obligatorisk for at kurset ditt skal bli godkjent.

Vel møtt til HMS kurs

Bilde opphavsrett: pch.vector på Freepik.com


Kort tekst om kurset i beskrivelsesfeltet

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

 • Beskrivelse 
 • Læringsmål 
 • Målgruppe

Kort tekst om kurset i beskrivelsesfeltet

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

 • Beskrivelse 
 • Læringsmål 
 • Målgruppe

Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.


Kurset gir innføring i generell førstehjelp

 • Hjerte- og lungeredning uten hjertestarter
 • Sideleie
 • Fjerning av fremmedlegeme i halsen
 • Stans av blødninger


Del 1 E-læringskurs

E-læringskurset blir tilgjengelig 14 dager før den praktiske delen.

Tid: Du kan bruke den tiden du behøver innenfor de 14 dagene kurset er tilgjengelig.

Nettkurset gjennomfører du her.
Se på videoene og les oppsummeringen. Dette skal du ha gjort før den praktiske delen.


Del 2 Praktisk trening

Det kreves 80 % riktige svar i e-læringstesten før du kan delta på del 2.

Tid: 1,5 time

Etter at du har gjennomført nettdelen av kurset, skal du delta på en samling.
Her vil vi repetere noe av det du har lært her, samt gå igjennom disse temaene med praktiske øvelser:

 • Vurdering av livløs person
 • ABC/ HLR
 • Fremmedlegeme i luftveiene
 • Stans av blødninger
 • Sideleie

Denne delen av kurset gjennomføres på tid og sted som du finner på kursets forside.

Du mottar kursbevis når den praktiske delen er gjennomført.

Læringsmål

Etter endt kurs er det forventet at du skal ha tilegnet deg følgende kunnskap:

 • Vurdering av livløs person
 • ABC/ HLR
 • Fremmedlegeme i luftveiene
 • Stans av blødninger
 • Sideleie

Det er mulig å ta e-læringskurset flere ganger.

Lykke til!