Kort tekst om kurset i beskrivelsesfeltet

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

  • Beskrivelse 
  • Læringsmål 
  • Målgruppe


Dette er ein kort info til tilsette i Nissedal kommune om kvalitetsreforma "Leve heile livet"  ei ny satsing for at eldre skal få ein bedre og meir forutsigbar alderdom i kommunane.


Om dette kurset

Kurset er tenkt å være ein måte å spre kunnskap til tilsette i Nissedal Kommune om kvalitetsreforma for eldre "Leve heile livet"

  • Reformperiode 2019 - 2023
  • 5 satsingsområder med 25 tiltak
  • Kommunane ikkje pålagt nye oppgåver, men forslag til endring av måter å gjøre ting på
  • Kan føre til effektivisering og betre tenester på sikt
  • Ingen vekst i økonomiske rammer, men kommuner som omstiller seg ifht reforma vil bli prioritert ved relevante eksisterande og eventuelt nye øyremerka midlar.
  • Samarbeid mellom fylkesmennene, KS og Utviklingssenter for sykehjem og Hjemmetjenester(USHT) for å bistå kommunane 

Dette er eit introduksjonskurs for nytilsette i Nissedal kommune.

Om dette kurset

Alle tilsette i Nissedal kommune skal gjennomføre kurset.  Kurset tek tilsette gjennom dei viktigaste områda ein må kjenne til som tilsett i kommunen.

Kurset er delt inn  i fylgjande 4 delar:

Del 1 - Innleiing
Del 2 - Retningsliner og reglementar
Del 3 - Tillitsvalde og verneombod
Del 4 - Praktisk informasjon 

 

Klikk på «Gå til påmelding» øverst til høgre for å melde deg på dette kurset.