Dette er eit introduksjonskurs for nytilsette i Nissedal kommune.

Dette er en passeringstest for deltakere på grunnkurs i legemiddelhåndtering i Nissedal