Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere som behandler sensitive opplysninger må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere må ha.

Kurset er under utarbeidelse.


Om dette kurset

Det å lede menneskene i organisasjoner på en slik måte at det etableres en felles ønsket identitet og kultur er en utfordrende lederoppgave. For å oppnå dette kreves tett oppfølging av medarbeidernes atferd i organisasjonen. Felles kultur defineres som: Måten vi gjør det på hos oss.

For å ivareta medarbeidere og ledere i den nye kommunen og samtidig lede organisasjonen i ønsket retning, gjennomføres det et organisasjons- og ledelsesutviklingsprogram for alle ledere i nye Asker.

 

Ønsket effekt av programmet er at det skal bidra til at:

  • Ledere i Asker kommune jobber systematisk med utvikling av ønsket organisasjonskultur

  • Asker kommune har et lederskap som leder i samme retning

  • Ledere i Asker kommune arbeider systematisk med omstillings-, endrings- og implementeringsprosesser

  • Kommunen er effektiv og omstillingsdyktig, og har fokus på ressursoptimalisering

  • Kommunen praktiserer medarbeiderskap og er en innovativ, dynamisk og lærende organisasjon