Dette kurset er hovedsakelig fokusert på å gi opplæring i bruken av Pasient Spesifikk Funksjonsskala (herfra referert til som PSFS) som et kartleggings/vurdering verktøy. 

Kurs er delt i de følgende temaer:

 1. Forhold mellom PSFS, oppfølgingsteamet, og pilot prosjektet
 2. Beskrivelse av PSFS
 3. Eksempler (barn, voksne, eldre)
 4. Oppfølgingsprosessen og forventninger 

Om dette kurset

Målgruppe: Nettkurset gjelder mest nødvendig for de som har rollen som koordinator men kan være nyttig til alle som deltar i  et oppfølgingsteam. 

Læringsmål: Etter fullført kurs skal du som koordinator kunne ha en god forståelse av hvordan du bruker PSFS for å trekke frem de viktige ting å fokusere på i oppfølgingsteamet. 

Kurset formål:

 1. Er å beskrive verktøyet PSFS og dets bruk i praksis
 2. Er å forklare forholdet mellom PSFS og "Strukturert Tverrfaglig Oppfølgingsteam" pilot prosjektet
 3. Er å understreke viktigheten av brukermedvirkning i oppfølgingsprosessen
 4. Er å stykre din selvtillit og kompetanse i rollen som koordinator


Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere som behandler sensitive opplysninger må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere må ha.

Kurset er under utarbeidelse.

Dette kurset skal alle nyansatte i kommunen gjennomføre i løpet av den første uken de er ansatt. Kurset tar deg gjennom de viktigste områdene du må kjenne til som ansatt i kommunen.

Kurset er delt inn i fem deler. Til noen leksjoner er det knyttet videoer. Du vil få oppsummeringsspørsmål underveis som en hjelp til å få med deg hovedpunktene i hver leksjon.


Om dette kurset

Dette kurset er rettet inn mot nyansatte i Asker kommune. Her finner du informasjon som er nyttig for deg som er ny.

Velkommen til Asker kommune – og lykke til!
Om dette kurset

Det å lede menneskene i organisasjoner på en slik måte at det etableres en felles ønsket identitet og kultur er en utfordrende lederoppgave. For å oppnå dette kreves tett oppfølging av medarbeidernes atferd i organisasjonen. Felles kultur defineres som: Måten vi gjør det på hos oss.

For å ivareta medarbeidere og ledere i den nye kommunen og samtidig lede organisasjonen i ønsket retning, gjennomføres det et organisasjons- og ledelsesutviklingsprogram for alle ledere i nye Asker.

 

Ønsket effekt av programmet er at det skal bidra til at:

 • Ledere i Asker kommune jobber systematisk med utvikling av ønsket organisasjonskultur

 • Asker kommune har et lederskap som leder i samme retning

 • Ledere i Asker kommune arbeider systematisk med omstillings-, endrings- og implementeringsprosesser

 • Kommunen er effektiv og omstillingsdyktig, og har fokus på ressursoptimalisering

 • Kommunen praktiserer medarbeiderskap og er en innovativ, dynamisk og lærende organisasjon